Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: koitute trong 08:58:11 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11991Tiêu đề: 2 bài dao động điều hoa cần giúp đỡ
Gửi bởi: koitute trong 08:58:11 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
1.Mot con lắc lò xo treo thẳng đứng có k=100N/m và vật có khối lượng m=500g.Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho nó dao động.Trong quá trình dao động vật luôn chịu tác dụng của lực cản bằng 0,005 lần trọng lượng của nó.Coi biên độ của vật giảm dần trong từng chu kì.Lấy g=10m/s2 số lần vật đi qua vị trí cân bằng là:
A 150 lần      B 50 lần    C 100 lần   D 200 lần
2.Một vật dao động điều hoà với biên độ 6cm.Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong 1s la 18cm.Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì vật có li đô:
A bằng 0       B 2cm       C 6cm hoặc -6cm   D 3cm hoặc -3cm


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động điều hoa cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:33:16 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
1.Mot con lắc lò xo treo thẳng đứng có k=100N/m và vật có khối lượng m=500g.Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho nó dao động.Trong quá trình dao động vật luôn chịu tác dụng của lực cản bằng 0,005 lần trọng lượng của nó.Coi biên độ của vật giảm dần trong từng chu kì.Lấy g=10m/s2 số lần vật đi qua vị trí cân bằng là:
A 150 lần      B 50 lần    C 100 lần   D 200 lần
HD: Độ giảm biên độ sau 1 chu kì: [tex]\Delta A=\frac{4F_{c}}{k}=10^{-3}m=0,1cm[/tex]
Số dao động thực hiện được [tex]N=\frac{A}{\Lambda A}=100[/tex]
Số lần qua vị trí cân bằng: n =2N = 200 lần


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động điều hoa cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:42:51 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
2.Một vật dao động điều hoà với biên độ 6cm.Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong 1s la 18cm.Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì vật có li đô:
A bằng 0       B 2cm       C 6cm hoặc -6cm   D 3cm hoặc -3cm
HD: S = 18 cm = 2A + A, với thời gian cố định muốn đi với quãng đường bé thì phải đi chậm (đi gần biên). Quãng đường 2A luôn cố định vậy quãng đường A sẽ được phân bố quanh biên (cách biên đoạn A/2) do đó khi vật dừng cách biên đoạn 3 cm tức x = 3cm hoặc x = -3 cm