Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: LệnhHồXung trong 12:00:02 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11983Tiêu đề: cần Sự giúp đỡ của thầy cô vầ bạn bè
Gửi bởi: LệnhHồXung trong 12:00:02 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
1.Cho 1,2 lít hỗn hợp gồm hiđro và clo vào bình thuỷ tinh đậy kín và chiếu sáng bằng ánh sáng khuếch tán. Sau một thời gian ngừng chiếu sáng thì thu được một hỗn hợp khí chứa 30% hiđroclorua về thể tích và hàm lượng của clo đã giảm xuống còn 20% so với lượng clo ban đầu. Thành phần phần trăm về thể tích của hiđro trong hỗn hợp ban đầu bằng
A. 88,25%   B. 30,75%   C. 66,25%   D. 81,25%2. Chia hỗn hợp X gồm hai axit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ra hai phần bằng nhau. Phần I phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Phần II phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng mol phân tử nhỏ trong X là
A. 33,82%.   B. 35,55%.   C. 18,4%.   D. 36,22%


Tiêu đề: Trả lời: cần Sự giúp đỡ của thầy cô vầ bạn bè
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 12:21:19 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
Bạn phải đọc lại Quy định về cách đặt tên chủ đề trước khi hỏi bài.