Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: LệnhHồXung trong 11:53:39 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11981Tiêu đề: bài hóa vô cơ cần thầy cô và bạn bè giup đỡ
Gửi bởi: LệnhHồXung trong 11:53:39 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
 Hoà tan hết hỗn hợp FeS2, FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng được dung dịch X và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiđro bằng 22,75. Hấp thụ toàn bộ khí Y vào 300 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch Z. Tổng khối lượng các chất tan trong Z là:
A. 18,85g.   B. 20,00g.   C. 16,85g.   D. 32,20g.


Tiêu đề: Trả lời: bài hóa vô cơ cần thầy cô và bạn bè giup đỡ
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 07:15:20 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2012
bài này giải nhiều lắm rồi cậu có thể tham khảo mấy trang này:
http://boxmath.vn/4rum/f250/hoa-tan-het-hon-hop-fes2-feco3-33436/