Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: LệnhHồXung trong 11:47:53 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11980Tiêu đề: bài hữu cơ phức tạp mong được thầy cô,bạn bè giúp đỡ
Gửi bởi: LệnhHồXung trong 11:47:53 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
Cho các sơ đồ phản ứng sau :
a) 6X --(XT)-->  Y      b) X + O2 --(XT)-->   Z         c) E + H2O --(XT)-->  G
d) E + Z --(XT)-->  F      e) F + H2O --(H+)-->   Z + G.
Điều khẳng định nào sau đây đúng
A. Các chất X, Y, Z, E, F, G đều có cùng số C trong phân tử.
B. Chỉ có X và E là hiđrocacbon
C. Các chất X, Y, Z, E, F, G đều phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3.
D. Các chất X, Y, Z, E, F, G đều có nhóm chức –CHO trong phân tử.