Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: LệnhHồXung trong 11:29:19 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11979Tiêu đề: bài hóa vô cơ cần thầy cô và bạn bè giải đáp
Gửi bởi: LệnhHồXung trong 11:29:19 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3, được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hoà tan tối đa bao nhiêu gam bột đồng kim loại, biết rằng có khí NO bay ra.
A. 32 gam.      B. 6,4 gam   C. 3,2 gam.     D. 64 gam


Tiêu đề: Trả lời: bài hóa vô cơ cần thầy cô và bạn bè giải đáp
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 03:58:29 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3, được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hoà tan tối đa bao nhiêu gam bột đồng kim loại, biết rằng có khí NO bay ra.
A. 32 gam.      B. 6,4 gam   C. 3,2 gam.     D. 64 gam


[tex]n_{FeCO3} = \frac{11,6}{116} = 0,1 mol[/tex]
 
đơn giản là FeCO3 phản ứng với HNO3 => Fe(NO3)3. Bảo toàn nguyên tố Fe
=> [tex]n_{Fe^{3+}} = 0,1mol[/tex] và [tex]n_{NO^-_3} = 0,1.3 = 0,3 mol[/tex]
 ta có pt:[tex]2Fe^{3+} + Cu \rightarrow 2Fe^{2+} + Cu^{2+}[/tex] (1)
        và : [tex]3Cu + 8H^+ +2NO^-_3 \rightarrow 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O[/tex] (2)
vậy [tex]n_{Cu}[/tex] bị hòa tan = 0,05 mol (pt 1) + 0,45 mol (pt 2) = 0,5 mol
số gam đồng bị hòa tan = 0,5.64 = 32 gam