Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dragon_0805 trong 12:36:47 AM Ngày 18 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11962Tiêu đề: bài tập về tần số sóng âm
Gửi bởi: dragon_0805 trong 12:36:47 AM Ngày 18 Tháng Chín, 2012
Hai nguồn S1, S2 dao động ngược pha, cách nhau 21m. Vận tốc truyền âm V = 340 m/s. Tần số của S1, S2 là f. Nguồn S1 phát âm có f1=680 Hz và tiến tới một bức tường phẳng: với tốc độ U=40 m/s. Tìm tần số f' mà S1 lại thu được.
Mong mọi người giúp em giải bài này. Em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về tần số sóng âm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:36:15 AM Ngày 18 Tháng Chín, 2012
Hai nguồn S1, S2 dao động ngược pha, cách nhau 21m. Vận tốc truyền âm V = 340 m/s. Tần số của S1, S2 là f. Nguồn S1 phát âm có f1=680 Hz và tiến tới một bức tường phẳng: với tốc độ U=40 m/s. Tìm tần số f' mà S1 lại thu được.
Mong mọi người giúp em giải bài này. Em cảm ơn.
S1 tiến tối vận tốc 40m/s lại gần bức tường tương đương nguồn tiến lại gần máy thu
[tex]f'=f.\frac{340}{340-40}[/tex]
sóng phản xạ có tần số f' khi đến S2 nó thu tần số đúng bằng f'