Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: nguyễn thị hiền trong 09:13:07 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11955Tiêu đề: Bài tụ điện khó cần giải đáp
Gửi bởi: nguyễn thị hiền trong 09:13:07 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2012
Hai quả cầu dẫn điện bán kính R1, R2 đặt xa nhau và nối với các bản của tụ điện có điện dung C. Ban đầu cả hệ thống chưa nhiễm điện. Sau đó người ta truyền cho quả cầu R1 một điện tích Q .Tính điện tích trên quả cầu R2. Bỏ qua điện dung dây nối. 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tụ điện khó cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 03:18:22 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2012
Hai quả cầu dẫn điện bán kính R1, R2 đặt xa nhau và nối với các bản của tụ điện có điện dung C. Ban đầu cả hệ thống chưa nhiễm điện. Sau đó người ta truyền cho quả cầu R1 một điện tích Q .Tính điện tích trên quả cầu R2. Bỏ qua điện dung dây nối. 
khi tích điện cho quả cầu 1 thì bản tụ nối với quả cầu 1 cũng tích điện, điện thế của bản tụ 1 bằng với điện thế của quả cầu 1
điên thế quả cầu 1 là: [tex]V1=k\frac{Q}{R1}[/tex]
khi bản tụ 1 tích điện thì bản tụ 2 cũng tích điện do hưởng ứng---> điện thế ở bản tụ 2 là V2=-V1
 điện tích trên bản tụ 2 là:[tex]Q'=\frac{V2.R2}{K}=K.\frac{Q}{R1}.R2=\frac{R2}{R1}Q[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tụ điện khó cần giải đáp
Gửi bởi: nguyễn thị hiền trong 10:07:51 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
nhưng đáp số của bài này là:
q=[tex]\frac{Q}{1+R_{_{1}}(\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{kC})}[/tex]

Mình đang nghĩ là : . AD ĐLBT Điện tích
                          . điện thế quả cầu 1 = điện thế trên bản 1 của tụ điện
                          . điện thế quả cầu 2 = điện thế trên bản 2 của tụ điện
nhưng giải mà chưa ra đúng kq : :-[ huhu


Tiêu đề: Trả lời: Bài tụ điện khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:39:21 PM Ngày 06 Tháng Hai, 2013
nhưng đáp số của bài này là:
q=[tex]\frac{Q}{1+R_{_{1}}(\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{kC})}[/tex]

Mình đang nghĩ là : . AD ĐLBT Điện tích
                          . điện thế quả cầu 1 = điện thế trên bản 1 của tụ điện
                          . điện thế quả cầu 2 = điện thế trên bản 2 của tụ điện
nhưng giải mà chưa ra đúng kq : :-[ huhu
link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6517.new#new (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6517.new#new)