Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: daogamto trong 11:54:25 AM Ngày 16 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11928Tiêu đề: bài toán lò xo khó
Gửi bởi: daogamto trong 11:54:25 AM Ngày 16 Tháng Chín, 2012
Mong mọi người giải giúp em bài này,em xin cảm ơn
1 con lắc lò xo gồm m=2kg,lò xo độ cứng k=100N/m được treo thẳng đứng vào điểm A .Vật dđ xung quanh vtcb với biên độ A=8 cm.Đúng lúc m đi qua vtcb thì A chuyển động lên trên nhanh dần đều với gia tốc a=2m/s2. Biên độ dao động của m là?


Tiêu đề: Trả lời: bài toán lò xo khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:19:32 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2012
Mong mọi người giải giúp em bài này,em xin cảm ơn
1 con lắc lò xo gồm m=2kg,lò xo độ cứng k=100N/m được treo thẳng đứng vào điểm A .Vật dđ xung quanh vtcb với biên độ A=8 cm.Đúng lúc m đi qua vtcb thì A chuyển động lên trên nhanh dần đều với gia tốc a=2m/s2. Biên độ dao động của m là?
Hướng dẫn cách làm cho em như sau :

+ Khi điểm A chuyển động lên trên nhanh dần đều với gia tốc a=2m/s2 con lắc chịu thêm lực quán tính có độ lớn F = ma. Xem như con lắc được đặt trong trọng trường hiệu dụng P' = P + F.

+ Tại vị trí cân bằng ban đầu độ dãn của lò xo : [tex]\Delta l = \frac{mg}{k}[/tex]

+ Tại vị trí cân bằng lúc sau độ dãn của lò xo : [tex]\Delta l' = \frac{mg'}{k}[/tex]

+ Vậy khi A tăng tốc vật có tọa độ : [tex]|x_0| = \Delta l' - \Delta l = \frac{ma}{k}[/tex] và tốc độ : [tex]|v_0| = A \sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]

+ Biên độ dao động cần tìm : [tex]A' = \sqrt{x_{0}^{2}+ ( v_{0}/\omega ' )^{2}}[/tex]

Với [tex]\omega = \sqrt{k / m}[/tex]