Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 11:20:32 AM Ngày 14 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11900Tiêu đề: Bài tập khó về chuyển động thẳng cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 11:20:32 AM Ngày 14 Tháng Chín, 2012
Hai hạt bắt đầu chuyển động dọc theo trục x tại thời điểm t=0.gia tốc của hạt thứ nhất không đổi,còn hạt thứ hai thay đổi theo qui luật được biểu diễn như trên hình vẽ.Sau 3 giây,vân tốc của 2 hạt trở nên như nhau.XĐ gia tốc của hạt thư nhất .Quãng đường mà mỗi hạt đi được sau giây thứ hai và sau 3 giây bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động thẳng cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:30:26 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2012
Hai hạt bắt đầu chuyển động dọc theo trục x tại thời điểm t=0.gia tốc của hạt thứ nhất không đổi,còn hạt thứ hai thay đổi theo qui luật được biểu diễn như trên hình vẽ.Sau 3 giây,vân tốc của 2 hạt trở nên như nhau.XĐ gia tốc của hạt thư nhất .Quãng đường mà mỗi hạt đi được sau giây thứ hai và sau 3 giây bằng bao nhiêu?
Xét vật 2 :

Gia tốc trung bình trong các giai đoạn 1 và 3 là 0,5 m/s^2. Như vậy vận tốc ở cuối giai đoạn 1 :

[tex]v_1 = \tilde{a} . \Delta t = 0,5m/s[/tex]

Vận tốc trong giai đoạn 2 không đổi.

Vận tốc ở cuối giai đoạn 3 : [tex]v_{2} = v_{1} + \tilde{a} .\Delta t = 1 m/s[/tex]

Gia tốc của hạt 1 : [tex]a_{1}. 3 \Delta t = 1 m/s \Rightarrow a_{1} = 1/3 m/s^{2}[/tex]

Quãng đường hạt 1 đi được : [tex]S_{1} = \frac{a_{1} (2\Delta t)^{2}}{2}[/tex] = ...

Quãng đường hạt 2 đi được : [tex]S_{2} = \frac{\tilde{a }(\Delta t)^{2}}{2} + v_{1} \Delta t[/tex] = ...