Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhsonts trong 11:11:58 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11896Tiêu đề: Bài dao động cơ về tốc độ và vận tốc
Gửi bởi: thanhsonts trong 11:11:58 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012
Bài 1 : một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5 cos ( 10 pi t ) cm .Trong một chu kỳ thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn 25 cm/s là ??

Bài 2  :  cũng đề bài trên nhưng lại hỏi là trong 1 chu kỳ thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn 25 cm/s là ??

      Trong bài này thì tốc độ và vận tốc khác nhau ở chỗ nào thế ah . Mong thầy cô giải giúp em bài này với


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ về tốc độ và vận tốc
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:34:01 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012
Tốc độ thì luôn dương.

Còn vận tốc thì có thể âm hoặc dương.

Bài 1: Dùng vòng tròn, tính xem những cung nào thì [tex]v \leq 25 \: cm/s[/tex]

Bài 2: Dùng vòng tròn, tính xem những cung nào thì [tex]{\color{blue} \left| v\right|} \leq 25 \: cm/s[/tex]