Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 04:52:21 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11890Tiêu đề: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 04:52:21 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012
Hai hạt bắt đầu chuyển động dọc theo trục x tại thời điểm t=0.gia tốc của hạt thứ nhất không đổi,còn hạt thứ hai thay đổi theo qui luật được biểu diễn như trên hình vẽ.Sau 3 giây,vân tốc của 2 hạt trở nên như nhau.XĐ gia tốc của hạt thư nhất .Quãng đường mà mỗi hạt đi được sau giây thứ hai và sau 3 giây bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 04:54:34 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012
s^2 là [tex]s^{2}[/tex] nhé