Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 04:21:20 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11888Tiêu đề: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN. KHÓ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 04:21:20 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012
Thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này với ạ! ^-^
[/tt][/tt]

Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng lằm ngang. BAn đầu kéo vật đến vị trí lò xo bị dãn 9,5cm và buông nhẹ thì sau khi đi được quãng đường 8,5 cm, vật đạt được tốc độ cực đại là 85cm/s. Bỏ qua lực cản của không khí tác dụng vào vật. Hãy tính thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc dừng lại.


Tiêu đề: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN, KHÓ KHÓ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 04:34:20 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012
Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m= 100g gắn vào một lò xo có độ cứng k = 10N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,1. Ban đầu đưa lò xo đến vị trí lò xo bị nén một đoạn và thả nhẹ. khi vật đi qua điểm M, tốc độ của vật đạt cực đại lần thứ nhất và bằng 60cm/s. Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M?

Dạ dạ nhờ thầy cô và các bạn giúp em ạ


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN, KHÓ KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:28:58 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2012
Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m= 100g gắn vào một lò xo có độ cứng k = 10N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,1. Ban đầu đưa lò xo đến vị trí lò xo bị nén một đoạn và thả nhẹ. khi vật đi qua điểm M, tốc độ của vật đạt cực đại lần thứ nhất và bằng 60cm/s. Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M?

Dạ dạ nhờ thầy cô và các bạn giúp em ạ
Vị trí cân bằng tạm : [tex]xo=\mu.m.g/k=1cm[/tex]
Vị trí vmax cũng chính là vị trí +x0 ==> [tex]vmax=(A-xo).\omega ==> A=7cm[/tex]
Số 1/2 dao động vật thực hiện:
N=A/2xo=3,5
Vật đi được 3 nữa dao động ==> vật qua +xo 3 lần


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN. KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:11:47 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2012
Thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này với ạ! ^-^
[/tt][/tt]

Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng lằm ngang. BAn đầu kéo vật đến vị trí lò xo bị dãn 9,5cm và buông nhẹ thì sau khi đi được quãng đường 8,5 cm, vật đạt được tốc độ cực đại là 85cm/s. Bỏ qua lực cản của không khí tác dụng vào vật. Hãy tính thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc dừng lại.
bỏ qua lực cản KK, nhưng có cho ma sát?
vmax ở VTCB tạm ==> vị trí cân bằng tạm : [tex]xo=1cm[/tex]
+Số nữa dao độn : N=[A/2xo]=[4,75] = 5
+ Quãng đường đến khi dừng : [tex]S=2A.N-2xo.N^2=45cm[/tex]