Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 11:03:16 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11882Tiêu đề: Bài giao thoa với hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: bopchip trong 11:03:16 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2012
Các thầy giúp em bài này với ạ.
Hai nguồn phát sóng cùng phương, cùng tần số có phương trình [tex]u_{1}=5cos(10\prod{} t) ; u_{2}=6cos(10\prod{} t )[/tex]. Hai nguồn cách nhau khoảng 20cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng nối hai nguồn. Tìm trên đoạn S1S2 số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với I?


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa với hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:15:07 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2012
Các thầy giúp em bài này với ạ.
Hai nguồn phát sóng cùng phương, cùng tần số có phương trình [tex]u_{1}=5cos(10\prod{} t) ; u_{2}=6cos(10\prod{} t )[/tex]. Hai nguồn cách nhau khoảng 20cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng nối hai nguồn. Tìm trên đoạn S1S2 số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với I?
Dựa trên T/C sóng dừng mà làm.(bài này thiếu [tex]\lambda[/tex] rồi
+ Các điểm cực đại cách I một khoảng [tex]k\lambda[/tex] thì đồng pha.
+ Các điểm cực đại cách I một khoảng [tex](k+1/2)\lambda[/tex] thì ngược pha.


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa với hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: bopchip trong 11:35:54 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2012
À, vâng. Vận tốc truyền sóng là v = 10m/s.


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa với hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:22:25 AM Ngày 13 Tháng Chín, 2012
Các thầy giúp em bài này với ạ.
Hai nguồn phát sóng cùng phương, cùng tần số có phương trình [tex]u_{1}=5cos(10\prod{} t) ; u_{2}=6cos(10\prod{} t )[/tex]. Hai nguồn cách nhau khoảng 20cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng nối hai nguồn. Tìm trên đoạn S1S2 số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với I?

Hướng dẫn phương pháp làm nhanh như sau :

+ Số bó sóng trên đoạn S1S2 : [tex]n = [ \frac{AB}{ \lambda } ][/tex]

+ Xuất phát từ bó sóng thứ nhất với I là bụng thì các bó lẻ có bụng dao động cùng pha với I ; các bó chẵn có bụng dao động ngược pha với I

Chúc em làm tốt phương pháp này

+