Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynh_dat trong 01:38:20 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11819Tiêu đề: sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: huynh_dat trong 01:38:20 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2012
Bài 1: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nữa đường thẳng xuất phát từ O. tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian,môi trường không hấp thụ âm. mức cường độ taị A là 60dB; tại  B là 20dB; mức cường độ âm tại trung điểm M là:
a.26 dB
b.17dB
c.34dB
d.40dB

bài 2 một ống thủy tinh dựng đứng ,đầu dưới kín , đầu trên hở , chứa nước .thay đổi nước làm cho chiều cao cột không khí trong ống có thể thay đổi trong khoảng từ 45cm đến 85cm .một âm thoa trên miệng ống dao động với tần số 680hz .biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s.lúc có cộng hưởng âm trong không khí thì chiều dài cột không khí là:
a.56.5cm
b.48.8cm
c.75cm
d.62.5cm


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:48:56 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2012
Bài 1: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nữa đường thẳng xuất phát từ O. tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian,môi trường không hấp thụ âm. mức cường độ taị A là 60dB; tại  B là 20dB; mức cường độ âm tại trung điểm M là:
a.26 dB
b.17dB
c.34dB
d.40dB
Chọn rA=1m (có thể lấy tùy ý)
[tex]LA-LB=10log(rB/rA)^2=40 ==> rB=100rA=100m[/tex]
[tex] ==> rM=50,5[/tex]
[tex]==> LA-LM=10log(rM/rA)^2=10lg(50,5/1)^2=34db[/tex]
[tex] ==> LM=26db[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:52:54 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2012
Bài 1 xem hướng dẫn dưới


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:55:55 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2012
Bài 2 xem hd dưới


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:56:24 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2012
bài 2 một ống thủy tinh dựng đứng ,đầu dưới kín , đầu trên hở , chứa nước .thay đổi nước làm cho chiều cao cột không khí trong ống có thể thay đổi trong khoảng từ 45cm đến 85cm .một âm thoa trên miệng ống dao động với tần số 680hz .biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s.lúc có cộng hưởng âm trong không khí thì chiều dài cột không khí là:
a.56.5cm
b.48.8cm
c.75cm
d.62.5cm
Sóng dừng trong ống khí chứa nước tương đương dây có 1 đầu tự do, 1 đầu cố định (khi có cộng hưởng âm, âm tại miệng ống là lớn nhất).
[tex]L=(k+0,5).v/2f ==> 45 < = (k+0,5).25 <= 85 [/tex]
[tex]==> 1,3 <= k <=2,9 ==> k=2==> L=62,5cm[/tex]