Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynh_dat trong 10:17:20 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11814Tiêu đề: bài tập sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: huynh_dat trong 10:17:20 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2012
công suất âm thanh cực đại cuả một máy nghe nhạc gia đình là 10w . cho rằng cứ truyền khoảng cách 1m , năng lượng âm giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.biết I0=10^{-12}.nếu mở hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là
a.102db
b.107db
c.98db
d.89db
mong quý thầy cô và các bạn có thể giải chi tiết để dể hiểu [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 06:05:35 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2012
công suất âm thanh cực đại cuả một máy nghe nhạc gia đình là 10w . cho rằng cứ truyền khoảng cách 1m , năng lượng âm giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.biết I0=10^{-12}.nếu mở hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là
a.102db
b.107db
c.98db
d.89db
mong quý thầy cô và các bạn có thể giải chi tiết để dể hiểu [-O<
Do năng lượng âm cứ cách 1m thì giảm 5% so với ban đầu nên ở khoảng cách 6m thì công suất âm là
                       P = 0,7 P0 = 7 W
Vậy cường độ âm tại khoảng cách 6 m là : [tex]I = \frac{P}{4\pi r^{2}} = 1,5473.10^{-3} W/m^{2}[/tex]
=> Mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là :
                    [tex]L = 10lg\frac{I}{I_{0}} =91,89 dB[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 06:15:59 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2012
công suất âm thanh cực đại cuả một máy nghe nhạc gia đình là 10w . cho rằng cứ truyền khoảng cách 1m , năng lượng âm giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.biết I0=10^{-12}.nếu mở hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là
a.102db
b.107db
c.98db
d.89db
mong quý thầy cô và các bạn có thể giải chi tiết để dể hiểu [-O<
Nhưng bài này hình như ý tưởng đề bài không như mô tả trong lời dẫn !
 Có lẽ cứ truyền 1m năng lượng âm giảm 5% so với trước đó => Cứ sau 1m thì năng lượng âm chỉ còn lại 95% = 0,95 so với 1m trước đó => Sau 6 m thì công suất âm chỉ còn lại là : [tex]P = 0,95^{6}P_{0} = 7,3509 W[/tex]
=> Cường độ âm ở khoảng cách 6m là :
[tex]I = \frac{P}{4\pi r^{2}} = 0,0162 W/m^{2}[/tex]
=> Mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là : [tex]L = 10lg\frac{I}{I_{0}} = 102 dB[/tex]