Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 04:55:17 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11797Tiêu đề: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 04:55:17 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2012
Một vật ddđh với A= 4cmkì T=2s . Trong một chu kì,khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn 2πcm/s là :
mình được 4/3 các bạn xem giúp mình với
câu 2 Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy , đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì.
A    A. Biên độ dao động giảm    B    B. Biên độ không thay đổi.
C    C. Lực căng dây giảm.    D    D. Biên độ dao động tăng.
anh chị thầy cô giúp em bài này với ạ  em cảm ơn mọi người nhiều ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 05:07:17 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2012
Câu trên ta có tại vt vật có vận tốc 2m/s là 2can3 để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn 2πcm/s thì quét góc 240 độ ra 4/3
Câu 1: Khi thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì aquán tính hướng xg dưới làm g'=g+aquán tính g tăng, ta có W=1/2mgl anfa2=1/2mv2 suy ra biên độ giảm chọn A mình nghĩ thế có gì mọi người chỉ bảo  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:37:18 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2012
câu 2 Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy , đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì.
A. Biên độ dao động giảm        B. Biên độ không thay đổi.
C. Lực căng dây giảm.            D. Biên độ dao động tăng.
anh chị thầy cô giúp em bài này với ạ  em cảm ơn mọi người nhiều ạ!

HD: Cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa: [tex]W=0,5mgl\alpha _{0}^{2}=0,5mv_{0}^{2}[/tex]
Khi qua VTCB lúc đó cơ năng là động năng cực đại nên cơ năng được bảo toàn
Dễ thấy g tăng nên anpha giảm => biên độ giảm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: huythuong12a1 trong 11:53:28 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2012
theo mình câu tính thời gian để vât có vận tốc không <2pi cm/s trong một chu kỳ là                   
   ta nhận thấy Vmax=4pi cm/s => li độ tại vị trí có v=2pi la +- A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2
Mà thời gian đi từ -A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2  đến +A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2 trong nửa chu kỳ là T/3
   vậy thời gian thỏa mãn yêu cầu đề bài là 2T/3..

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: cay da trong 03:09:02 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2012
theo mình đáp án của bài này phải bằng 2/3
để đơn giản vẽ vòng tròn lương giác với bán kính là [tex]\omega .A[/tex]
vì bán kính cua nó không nhất thiết phải là li độ cũng có thể là gia tốc , vận tốc hoặc lực F
gióng ở vị trí v= 2[tex]\pi và v=-2\pi[/tex] ta sẽ được một góc 60 độ= [tex]\frac{\pi }{3}[/tex](rad)
vậy thời gian ứng với nửa chu kỳ để để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn 2πcm/s là:
[tex]\Rightarrow \Delta t=\frac{\alpha }{\omega }=\frac{\pi }{3\pi }=\frac{1}{3}[/tex]
vậy trong 1 chu kỳ thì thời gian bằng 2/3(s)