Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TIN HỌC => Tác giả chủ đề:: tengrimsss trong 09:45:10 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11779Tiêu đề: Nguyên nhân sự cố damaged OS
Gửi bởi: tengrimsss trong 09:45:10 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2010
Damaged Operating System_Hệ điều hành bị hư hỏng

Bất kỳ hệ điều hành có thể hỏng. Trong hầu hết trường hợp, nó có thể được sửa chữa bằng cách sử dụng các cài đặt gốc hệ điều hành CD-ROM hoặc đôi khi các đĩa khôi phục cung cấp bởi nhà sản xuất máy tính của bạn. Phương pháp này về cơ bản là cài đặt của các tập tin hệ điều hành.
    
      Làm thế nào để bạn biết hệ điều hành bị hư hỏng?

Registry lỗi hoặc màn hình hiển thị văn bản lúc khởi động với các cảnh báo về các tập tin bị hư hỏng hoặc mất tích có thể là đầu mối tập tin của bạn. Khi một máy tính không khởi động lên cho bạn, đó là thường là một dấu hiệu cho thấy việc xấu mà bạn có một hệ điều hành bị hỏng. Luôn luôn cố gắng để khởi động vào chế độ Safe Mode như một phần của chẩn đoán của bạn. Làm thế nào để khởi động vào chế độ Safe Mode chắc ai cũng biết.  :D
    Sử dụng hệ điều hành CD
Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ bắt đầu bằng cách popping trong hệ điều hành đĩa CD-ROM đi kèm với máy tính và khởi động hệ thống lên. Khi được nhắc nếu bạn muốn khởi động từ đĩa CD ROM, xác nhận Có,
Hết tất cả rồi
Hi vọng không ai cảm thấy sôi tiết khi đọc những thứ này[/u]]Hi vọng không ai cảm thấy sôi tiết khi đọc những thứ này (http://[u)