Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TIN HỌC => Tác giả chủ đề:: Mclaren-Bi trong 12:18:19 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11756Tiêu đề: Gửi và nhận tập tin qua wifi, bluetooth
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 12:18:19 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Wifi File Transfer là một ứng dụng cho phép bạn gửi và nhận các tập tin thông qua Wifi, Bluetooth. Nó đòi hỏi 2 người dùng kết nối với cùng một mạng không dây, và người gửi có thể gửi một tập tin đơn giản bằng cách chèn nhận địa chỉ IP, hoặc chọn tên người sử dụng nhận từ danh sách những người kết nối, sau đó, các tập tin sẽ được truyền đi càng sớm càng tốt. Ứng dụng nhận tập tin lưu trữ trong thư mục quy định trên bộ nhớ lưu trữ. Nó cũng có thể gửi các tập tin được lựa chọn từ một trình duyệt tập tin bên ngoài, giống như một Photo Gallery, thông qua "Send" / "Share".
(http://www.freesoftwareatoz.com/thumb/big-thumb-912-1.jpg)
 Download Now (http://www.freesoftwareatoz.com/mobile/android/applications/antosdr-wifi-file-transfer/)
Tham khảo