Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynh_dat trong 07:22:34 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11753Tiêu đề: bài tập sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: huynh_dat trong 07:22:34 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2012
âm mạnh nhất ma tai người có thể có mức cường độ ấm 13b .vậy đối với cường độ âm chuẩn thì cường dộ âm mạnh nhất lớn gấp:
a. 13 lần       b. 19.95 lần         c.130 lần           d. [tex]10^{13}lần[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 07:43:57 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2012
âm mạnh nhất ma tai người có thể có mức cường độ ấm 13b .vậy đối với cường độ âm chuẩn thì cường dộ âm mạnh nhất lớn gấp:
a. 13 lần       b. 19.95 lần         c.130 lần           d. [tex]10^{13}lần[/tex]

[tex]L=13=log\frac{I}{I_{0}}\Rightarrow \frac{I}{I_{0}}=10^{13}[/tex]