Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynh_dat trong 07:15:07 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11752Tiêu đề: bài tập sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: huynh_dat trong 07:15:07 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2012
tại điểm a cách nguồn âm đẳng hưong 10m có mức cường độ âm là 24db thì tại nơi mà mức cường độ âm =0 cách nguồn:

a. vô cực         b. 3162m          c.158.49m    d.2182m

mong thầy cô , cáC bab5 giải chi tiết để em dể hiểu [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 07:54:37 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2012
tại điểm a cách nguồn âm đẳng hưong 10m có mức cường độ âm là 24db thì tại nơi mà mức cường độ âm =0 cách nguồn:

a. vô cực         b. 3162m          c.158.49m    d.2182m

mong thầy cô , cáC bab5 giải chi tiết để em dể hiểu [-O<
lần sau bạn nên đăng bài ở mục vat lý 12
gọi d là khoảng cách từ nguồn tới điểm M có L=0 ta có:[tex]\frac{I_{A}}{I_{M}}=\frac{d^{2}}{10^{2}}[/tex]
mặt khác:[tex]L_{A}-L_{M}=10log\frac{I_{A}}{I_{M}}\Rightarrow 24=10log\frac{d^{2}}{100}\Rightarrow d=158,49m[/tex]