Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 11:28:19 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11718Tiêu đề: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 11:28:19 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2012
Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây thuần cảm có độ thuần cảm L và điện trở R nối tiếp với một tụ điện C.Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp [tex]u=100\sqrt{2}cos(100\Pi t)[/tex] khi đó điện áp hiệu dụng trên tụ gấp 1,2 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây.Nếu nối tắt hai đầ tụ điện thì cường độ hiệu dụng không đổi và bằng 0,5A.Cảm kháng của cuộn dây là.
A.50  B.160   C.100    D.120
cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:58:43 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2012
Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây thuần cảm có độ thuần cảm L và điện trở R nối tiếp với một tụ điện C.Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp [tex]u=100\sqrt{2}cos(100\Pi t)[/tex] khi đó điện áp hiệu dụng trên tụ gấp 1,2 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây.Nếu nối tắt hai đầ tụ điện thì cường độ hiệu dụng không đổi và bằng 0,5A.Cảm kháng của cuộn dây là.
A.50  B.160   C.100    D.120
cảm ơn
Hình như dữ kiện hay câu chữ không ổn
+ Cuộn dây thuần cảm?? (tức là UL là điện áp 2 đầu cuộn dây)
GT 1: [tex]Uc=1,2UL ==> Zc=1,2ZL[/tex]
GT 2: Khi nối tắt tụ, do I không đổi, U không đổi ==> Z không đổi
==> [tex]ZL^2+R^2=(ZC-ZL)^2+R^2[/tex]
==> Zc=2ZL (mâu thuẫn GT 1)
==> ZC=2ZL


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điên xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 12:11:35 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2012
em cũng thấy khó hiểu chỗ đó.bài này là đề của thầy hùng trên học mãi đáp án D.thầy xem lại giúp em.