Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 07:17:54 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11710Tiêu đề: dao động cơ.
Gửi bởi: visao trong 07:17:54 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
Câu 450: Một con lắc lò xo với vật nặng có khối lượng m = 400g, lò xo có độ cứng k = 40N/m. Giữ
vật ở vị trí sao cho lò xo không bị biến dạng sau đó thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Lấy g =
10m/s2
. Thời gian từ khi thả vật đến khi đi được một đoạn 15cm đầu tiên là:
A. t = 0,63s B. t = 0,31s C. t = 0,21s D. t = 0,94s
Câu 451: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 0,05m. Khi li độ của vật bằng 4,33cm thì tốc độ
của vật bằng 31,4cm/s. Gia tốc cực đại của vật là:
A. a  = 78,9cm/s2
B. a  = 7,89cm/s2
C. a  = 31,6 m/s2
D. a  = 3,16m/s2
Câu 452: Năng lượng toàn phần của một vật dao động điều hòa là 50J. Động năng của vật tại thời
điểm cách vị trí cân bằng một khoảng bằng 35
biên độ là:
A. W d = 18J B. W d = 20J C. W d = 30J D.32J
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: cay da trong 07:58:40 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
câu 1 nè bạn mình giải nếu có gi sai thì thông cảm nhá
áp dụng công thưc bình thường
[tex]\omega[/tex]=[tex]\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]=10rad/s2
tại vị trí cân bằng k[tex]\Delta[/tex]l=mg[tex]\Rightarrow[/tex][tex]\Delta l[/tex]=10cm
vẽ vòng tròn lương giác ta tính được [tex]\Delta t[/tex]=[tex]\frac{\alpha }{\omega }[/tex]=[tex]\frac{2\pi }{30}}[/tex]=0,21s
Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: cay da trong 08:32:37 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
câu 2
bài này chỉ cần áp dụng công thức [tex]A^{2}=X^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex][tex]\omega ^{2}=\frac{v^{2}}{A^{2}-X^{2}}[/tex]=[tex]\frac{31,4^{2}}{5^{2}-4,33^{2}}[/tex]=157,7rad/s2
vậy amax=[tex]\omega ^{2}A[/tex]=789cm/s2=7,89m/s2
bạn xem lại đề có sai không hay là mình giải sai nhá còn bài 3 hình như bạn viết thiếu đè thì phải