Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 06:54:53 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11709Tiêu đề: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: ngochocly trong 06:54:53 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
Thầy cô giải bài này giúp em với. Em xin cám ơn.

1. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung 2000pF và cuộn cảm có độ tự cảm 8,8 . Để có thể bắt được dải sóng ngắn có bước sóng từ 10m đến 50m thì cần phải ghép thêm một tụ điện có điện dung biến thiên. Điện dung biến thiên trong khoảng nào?

2. Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ C (hình vẽ). Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ:
   A. giảm còn 3/4       B. giảm còn 1/4             C. không đổi               D. giảm còn 1/2
_____L______
l                   l
l___C___C___l
          l_K_l


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 07:42:10 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
Bài 1: Em thiếu mất đơn vị của L nên không giải được. Vì độ lớn của nó( là H, mH hay micro H) sẽ quyết định tụ ghép thêm là song song hay nối tiếp.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 07:54:57 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
2. Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ C (hình vẽ). Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ:
   A. giảm còn 3/4       B. giảm còn 1/4             C. không đổi               D. giảm còn 1/2
_____L______
l                   l
l___C___C___l
          l_K_l

Bài này đã gặp nhiều lần trên diễn đàn và có lời giải như sau:
Tại thời điểm NL từ và NK điện bằng nhau thì NL điện bằng 1/2 NL của mạch. Mặt khác do hai tụ giống hệt nhau nên NL điện trong 1 tụ bằng 1/4 NL của mạch. Sau đó đóng K thì NLtrong tụ đó "biến mất" vậy Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ giảm còn 3/4.
Tuy nhiên theo mình lời giải như vậy là chưa chính xác. Vì khi đóng K thì tụ bị đóng đã nối tắt nên không tích trữ năng lượng(Q=0; U=0). Mà năng lượng trong mạch thì không mất mát ra ngoài(Mạch LC chỉ có thể mất NL do bức xạ sóng điện từ hoặc tỏa nhiệt trên dây dẫn chúng ta xét mạch lí tưởng nên k có hai điều trên) . Do vậy NL toàn phần của mạch sau đó sẽ không đổi.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:58:51 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
Bài này đã gặp nhiều lần trên diễn đàn và có lời giải như sau:
Tại thời điểm NL từ và NK điện bằng nhau thì NL điện bằng 1/2 NL của mạch. Mặt khác do hai tụ giống hệt nhau nên NL điện trong 1 tụ bằng 1/4 NL của mạch. Sau đó đóng K thì NLtrong tụ đó "biến mất" vậy Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ giảm còn 3/4.
Tuy nhiên theo mình lời giải như vậy là chưa chính xác. Vì khi đóng K thì tụ bị đóng đã nối tắt nên không tích trữ năng lượng(Q=0; U=0). Mà năng lượng trong mạch thì không mất mát ra ngoài(Mạch LC chỉ có thể mất NL do bức xạ sóng điện từ hoặc tỏa nhiệt trên dây dẫn chúng ta xét mạch lí tưởng nên k có hai điều trên) . Do vậy NL toàn phần của mạch sau đó sẽ không đổi.
Xim mọi người cho ý kiến.

Theo mình khi tụ đang có điện tích mà nối tắt thì phần năng lượng mà tụ tích được sẽ được giải phóng (có thể do nhiệt, phóng điện ở khóa k), do vậy năng lượng sau khi nối tắt sẽ còn lại 0. Do vậy theo tôi phần năng lượng của tụ C1 lúc đầu nay đã bị mất hết. Do vậy năng lượng toàn phần giảm là đúng chứ.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 10:52:52 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012

Theo mình khi tụ đang có điện tích mà nối tắt thì phần năng lượng mà tụ tích được sẽ được giải phóng (có thể do nhiệt, phóng điện ở khóa k), do vậy năng lượng sau khi nối tắt sẽ còn lại 0. Do vậy theo tôi phần năng lượng của tụ C1 lúc đầu nay đã bị mất hết. Do vậy năng lượng toàn phần giảm là đúng chứ.
Tôi đồng ý với thầy Thạnh là phần năng lượng mà tụ tích được sẽ được giải phóng (có thể do nhiệt, phóng điện ở khóa k) nhưng khi tỏa nhiệt hoặc phóng điện thì đều có dòng điện chạy qua k vậy có bao nhiêu % NL biến thành nhiệt. Tại sao lại là 100% ? Thầy có thể nói rõ hơn được không?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 11:37:08 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
theo em thi giả sử tại một thời điểm nào đó trong quá trình mạch dao động, điện tích của tụ là q. khi nối tắt hai bản tụ trong thời gian ∆t thì điện tích này sẽ phóng qua dây dẫn tạo thành một dòng điện mới hòa cùng với dòng điện ban đầu hay nói cách khác là đã có sự chuyển đổi gần như tức thì năng lượng điện trường sang năng lượng từ trường. tuy nhiên tổng năng lượng của hệ không đổi.
Mong các thày cô cho ý kiến!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: ngochocly trong 03:57:32 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2012
Thầy cô giải bài này giúp em với. Em xin cám ơn.

1. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung 2000pF và cuộn cảm có độ tự cảm 8,8microH . Để có thể bắt được dải sóng ngắn có bước sóng từ 10m đến 50m thì cần phải ghép thêm một tụ điện có điện dung biến thiên. Điện dung biến thiên trong khoảng nào?

2. Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ C (hình vẽ). Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ:
   A. giảm còn 3/4       B. giảm còn 1/4             C. không đổi               D. giảm còn 1/2
_____L______
l                   l
l___C___C___l
          l_K_lTiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: ngochocly trong 04:03:52 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2012
Bài 1: Em thiếu mất đơn vị của L nên không giải được. Vì độ lớn của nó( là H, mH hay micro H) sẽ quyết định tụ ghép thêm là song song hay nối tiếp.

Dạ, là microH.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 04:23:54 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2012
Bài 1: Em thiếu mất đơn vị của L nên không giải được. Vì độ lớn của nó( là H, mH hay micro H) sẽ quyết định tụ ghép thêm là song song hay nối tiếp.

Dạ, là microH.
Thầy hướng dẫn hướng làm, em thay số tính nhé:
Ứng với 2 giá trị của lamda em sẽ tính được 2 giá trị của điện dung tương đương theo công thức:
[tex]C=\left<\frac{\lambda }{2\Pi .3.10^8} \right>^2.\frac{1}{L}[/tex]
+ Nếu Ctd > Co = 2000 pF thì tụ ghép thêm C phải mắc song song và C được tính bởi: Ctd = C + Co.
+ Nếu Ctd < Co = 2000 pF thì tụ ghép thêm C phải mắc nối tiếp và C được tính bởi: 1/Ctd = 1/C + 1/Co.
Ứng với 2 giá trị của Ctd em sẽ có hai giá trị của C và đó là 2 giới hạn của C.
Có gì chưa hiểu em cứ nhắn lại.
Chúc em thành công.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: ngochocly trong 10:11:32 AM Ngày 06 Tháng Chín, 2012
Ở câu 2, theo em:
  Sau khi đóng khóa K, tụ nối tắt này sẽ phóng điện qua dây dẫn ra mạch ngoài, tức là trước khi phóng hết điện thì tụ vẫn tham gia vào mạch và do đó, năng lượng toàn mạch có tính đến năng lượng của tụ, ở đây bỏ qua trở dây dẫn thì nl toàn mạch vẫn không đổi. Sau khi tụ này phóng hết điện thì nó không tham gia vào mạch nữa nhưng năng lượng điện trường của nó đã chuyển hoàn toàn sang năng lượng từ trường của cuộn dây, do đó năng lượng toàn mạch vẫn không đổi.

Mong thầy cô và các bạn cho ý kiến! Em xin cám ơn!!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:19:45 PM Ngày 24 Tháng Một, 2013
câu 2
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/421593_259366477527132_1541912083_n.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:19:43 PM Ngày 24 Tháng Một, 2013
câu 2
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/421593_259366477527132_1541912083_n.jpg)

sai công thức oy


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động sóng điện từ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:24:02 PM Ngày 24 Tháng Một, 2013
câu 2
do khi đóng năng lượng từ trường đang bằng năng lượng điện trường
nên năng lượng tích trên 2 tụ bằng 1/2 tổng năng lượng
do 2 tụ có C như nhau nên mỗi C lại có năng lượng như nhau và bằng 1/4 tổng năng lượng
vậy khi nối tắt C thù năng lượng giảm còn  3/4