Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kunzluvjunsu trong 12:39:30 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11708Tiêu đề: Cơ dao động khó (về con lắc lò xo)
Gửi bởi: kunzluvjunsu trong 12:39:30 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
đây là một số bài cơ dđ khó...(đối với e)...mong mọi người giải đáp giúp e với ạ.
Câu 1: lò xo lí tưởng k=100N/m, 1 đầu gắn vào giá đỡ I, đầu trên cua lò xo gắn vật có khối lượng m1= 1kg, g=10m/s^2.
m1 đang đứng cân bằng ở O, vật m2=m1 rơi tự do từ vị trí cách m1 là h, tới va chạm mềm với m1, sau va chạm m1+m2=m, dao động điều hòa với biên độ 20cm. Tìm h?

Câu 2: con lắc lx ngang k=100N/m, m1=1kg, bỏ qua ms, m1 đang đứng cân bằng ở O, vật m2 có khối lượng bằng nửa m1, chuyển động dọc trục lx tới va chạm hoàn toàn đàn hồi với m1. Sau va chạm khi m1 gần giá I(đầu cố định lx) thì m1 cách m2 là (4+pi):30 mét. Tìm v2 của m2 trước khi va chạm với m1?

Câu 3:lx lí tưởng k=100, đầu trên gắn vào giá I, đầu dưới gắn m1=1kg, sợi dây nhje treo m2=2*m1, bỏ qua ms. Hệ vật đang đứng cân bằng , dây nối m2 với m1 bị tuột, m1 dđ điều hòa. tìm thời gian lz bị giãn trong 1 Chu kì?

Câu 4: lx có k=100, m=3kg, đỡ tại giá I, m đang đứng yên ở vị trí O tự nổ thành 2 mảnh, mảnh 1 vẫn gắn vào lx, mảnh 2 có m2=2*m. m2 đi lên thẳng đứng đc đoạn 0,2m thì vận tosc = 0. m1 dđ điều hòa trên trục Õ thẳng đứng xuống dưới, to=0 ngay sau vụ nổ . viết pt chuyển động của m1

Câu 5: một vật dđ điều hòa với x=10cos(10t-pi/2)
ở thời điểm t1 cật có x1=(-5)cm và vật tốc hướng theo chiều dương với (t2-t1)min thì vật tốc trung bình của vật=0. tìm (t2-t1)min?

Câu 6: con lắc lx k=100, m=1kg, g=10. hệ số ms trượt là 0,001. thả vật từ vị trí lx bị nén 10cm, vật dd tắt dần . Tìm độ giảm cơ năng của con lắc từ khi thả vật tới khi vật có động năng lớn nhất?

Câu 7: con lắc lx thẳng đứng k=100,m=1kg,g=10 treo tại giá I. vật dđ theo phương thẳng đứng , lức cản vật không đổi và = 1:1000 trọng lượng vật, luôn ngược chiều chuyển động thả vật từ vị trí lx bị nén 10cm. Tìm số lần vật qua VTCB tới lúc dừng lại?

Câu 8: con lắc lx giá đỡ tại I(k=100, m1=1kg), tại nơi g=10, m2 dặt trên m1, m2=2*m1. Hệ cơ đang đứng CB nhấc m2 nhẹ nhàng ra khỏi m1, m1 chuyển dộng với lực cản =(1:1000)*m1g. Tìm thời gian kể từ khi m1 chuyển động tới khi m1 dừng lại

Câu 9: lx lí tưởng k=100, 1 dầu treo m=1kg, tại nơi g=10. Dùng giá đỡ Đ đưa m lên tới vị trí lx bị nén 10cm, rồi cho giá đỡ Đ chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với a=2m/s^2. kểu từ khi Đ tách khỏi m1, m1 dđ điều hòa quanh VTCB O(O là VTCB của m1 khi không có giá dỡ Đ), lấy trục Õ thẳng đứng xuống dưới, to=0 lúc giã đỡ Đ rời m1. Viết pt chuyển dộng

Câu 10: lx có k=100, hai đầu gắn 2 vật m2=2m1=1kg. đặt 2 vật trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, dùng sợi dây mảnh nhẹ buộc cho 2 vật cách nhau 60cm(Trước khi buộc dây AB=90cm). Đốt dây, dây đứt(m1 gắn đầu A, m2 gắn đầu B), m1,m2 dđ điều hòa. tìm khoảng cách xa nhất giữa 2 vật, G trên lx, G cố định. khi hệ vật dao động tìm tỉ số AG:BC?


đấy ạ, cũng khá là nhiều:((
nhưng vì phần này e bị dốt,với cả e đang phải làm gấp:(
 đang phải bổ túc lại nên là mong mn giúp e:)
cảm ơn trước ạ:)


Tiêu đề: Trả lời: Cơ dao động khó (về con lắc lò xo)
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:13:45 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
Mỗi topic chỉ post tối đa 4 hay 5 câu thôi. Tên chủ đề cũng phải ngắn gọn. Lần đầu nhắc nhở bạn, những bài sau không khắc phục sẽ bị khóa topic.


Tiêu đề: Trả lời: Cơ dao động khó (về con lắc lò xo)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:20:22 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
đây là một số bài cơ dđ khó...(đối với e)...mong mọi người giải đáp giúp e với ạ.
Câu 1: lò xo lí tưởng k=100N/m, 1 đầu gắn vào giá đỡ I, đầu trên cua lò xo gắn vật có khối lượng m1= 1kg, g=10m/s^2.
m1 đang đứng cân bằng ở O, vật m2=m1 rơi tự do từ vị trí cách m1 là h, tới va chạm mềm với m1, sau va chạm m1+m2=m, dao động điều hòa với biên độ 20cm. Tìm h?
Em xem lại quy định nhé em, một lần đưa lên 4 bài thôi, chứ nhìn thấy nhiều thế ai cũng nghĩ làm sao nổi nên chẳng ai làm hết.
+ Vị trí cân bằng vật 2 trước khi va chạm: [tex]\Delta L_0 = m_2.g/k=0,1m[/tex]
+ Vận tốc trước va chạm (vận tốc vật 1) : [tex]v1=\sqrt{2gh}[/tex]
+ Vận tốc sau va chạm (vận tốc vật 1,2) : [tex]v = \frac{m_1.v_1}{(m_2+m_1)}=\frac{\sqrt{2gh}}{2}[/tex]
+ Vị trí cân bằng mới : [tex]\Delta L0' = (m_2+m_1).g/k=0,2m[/tex]
+ Vị trí va chạm so với VTCB mới: [tex]x' = (\Delta L0' - \Delta L0) = -0,1m.[/tex]
+ Tần số góc : [tex]\omega'^2=\frac{100}{2}=50[/tex]
[tex]==> x'^2+\frac{v^2}{\omega'^2}=A'^2[/tex]
[tex]==> v=\sqrt{6}/2 = \sqrt{2gh}/2 ==> 2gh=6 ==> h=6/20=0,3(m)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ dao động khó (về con lắc lò xo)
Gửi bởi: kunzluvjunsu trong 05:28:52 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
E sẽ lưu ý lần sau ạ:)
Cảm ơn đã nhắc nhở:)
Tại e cũng chưa rõ rule lắm:(
Với cả e đang cần gấp nên type luôn thể để mọi ng giúp thôi ạ:)
Thanks mn:)


Tiêu đề: Trả lời: Cơ dao động khó (về con lắc lò xo)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:47:18 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
Câu 2: con lắc lx ngang k=100N/m, m1=1kg, bỏ qua ms, m1 đang đứng cân bằng ở O, vật m2 có khối lượng bằng nửa m1, chuyển động dọc trục lx tới va chạm hoàn toàn đàn hồi với m1. Sau va chạm khi m1 gần giá I(đầu cố định lx) thì m1 cách m2 là (4+pi):30 mét. Tìm v2 của m2 trước khi va chạm với m1?
+ Chu kỳ con lắc [tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{m}{k}}=\pi/5[/tex]
Khi vật m1 lại gần I đi quãng đường A và TG T/4 tính từ lúc va chạm , và cũng chính là thời gian vật 2 di chuyên [tex]S=v2'.T/4[/tex]
==> Khoảng cách m1 và m2 là [tex]\frac{4+\pi}{30}=v_2'.T/4+A=v_2'.T/4 + v_1'./\omega = v_2'.T/4 + v_1'.T/2\pi [/tex]
+ va chạm đàn hồi ==> [tex]v1' = \frac{2m2.v2}{m1+m2}=2v2/3 , v2'=\frac{(m2-m1)v2}{m2+m1}=-v2/3[/tex]
thế vào PT : [tex]\frac{4+\pi}{30} = T.v2 (1/6+1/3\pi) ==> v2=\frac{\frac{4+\pi}{30}}{T(\frac{1}{6}+\frac{1}{3\pi})}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ dao động khó (về con lắc lò xo)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:57:33 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
Câu 3:lx lí tưởng k=100, đầu trên gắn vào giá I, đầu dưới gắn m1=1kg, sợi dây nhje treo m2=2*m1, bỏ qua ms. Hệ vật đang đứng cân bằng , dây nối m2 với m1 bị tuột, m1 dđ điều hòa. tìm thời gian lz bị giãn trong 1 Chu kì?
Độ biến dạng VTCB lúc chưa đứt dây : [tex]\Delta L0=\frac{(m1+2m1)g}{k}=0,3m[/tex]
Khi bị đứt dây ==> VTCB mới :[tex]\Delta L0' = m1.g/k = 0,1m[/tex]
Vị trí đứt dây là vị trí v=0 ==> đó cũng chính là vị trí biên ==> [tex]A = \Delta L0 - \Delta L0' = 0,2m[/tex]
==> VT lò xo không biên dạng có [tex]x = -\Delta L0 = -0,1(m)=-A/2[/tex] (Chọn chiều dương hướng xuống).
==>[tex] tgian = 2. t (-A/2 --> A) = 2T/3=\frac{2.2\pi}{3}.\sqrt{\frac{m1}{k}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ dao động khó (về con lắc lò xo)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:16:28 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
Câu 4: lx có k=100, m=3kg, đỡ tại giá I, m đang đứng yên ở vị trí O tự nổ thành 2 mảnh, mảnh 1 vẫn gắn vào lx, mảnh 2 có m2=2*m. m2 đi lên thẳng đứng đc đoạn 0,2m thì vận tosc = 0. m1 dđ điều hòa trên trục Õ thẳng đứng xuống dưới, to=0 ngay sau vụ nổ . viết pt chuyển động của m1
+ Vị trí CB trước khi nổ : [tex]\Delta L0 = (m1+m2)g/k=0,9m[/tex]
+ Vận tốc sau khi nổ vật 2:[tex]v2=\sqrt{2gh}=2m/s[/tex]
+ Định luật BT động lượng [tex]m1v1=-m2v2 ==> v1=4m/s[/tex].(vận tốc vật 1)
+ Vị trí cân bằng sau khi nổ :   [tex]\Delta L0 = (m1)g/k=0,3m[/tex]
+ vị trí nổ so với VTCB mới : [tex]x' = \Delta L0'-\Delta L0=0,6m, \omega'=\sqrt{\frac{k}{m1}}=\frac{10\sqrt{3}}{3}[/tex]
+ [tex]A'^2=x'^2+v1^2/\omega'^2 ==> A' = 2\sqrt{3}/5(m)[/tex]
+ [tex]t=0, x=0,6,v>0 ==> \varphi = -\pi/6[/tex]
==> [tex]x=\frac{2\sqrt{3}}{5}.cos(\frac{10\sqrt{3}}{3}.t-\frac{\pi}{6})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ dao động khó (về con lắc lò xo)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:28:37 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2012
Câu 5: một vật dđ điều hòa với x=10cos(10t-pi/2)
ở thời điểm t1 cật có x1=(-5)cm và vật tốc hướng theo chiều dương với (t2-t1)min thì vật tốc trung bình của vật=0. tìm (t2-t1)min?
x1=-5,v>0
GT vtb=0 ==> x1=x2 ==> dùng vecto to quay [tex]\Delta t = (t2-t1)min = \frac{4\pi}{3.\omega}=2\pi/15(s)[/tex]