Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vnstarry trong 08:09:49 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11705Tiêu đề: mọi người giúp mình bài dao động này nhé
Gửi bởi: vnstarry trong 08:09:49 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2012
một vật giao động điều hòa với tần số 2.5hztaij một thời điểm có động năng bằng một nửa cơ năng thì sau điểm đó 0.05s động năng của vật
A: có thể bằng không hoặc bằng cơ năng
B: bằng hai lần thế năng
C:bằng thế năng
D:băng một nủa thế năng
Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình bài dao động này nhé
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:29:28 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2012
một vật giao động điều hòa với tần số 2.5hztaij một thời điểm có động năng bằng một nửa cơ năng thì sau điểm đó 0.05s động năng của vật
A: có thể bằng không hoặc bằng cơ năng
B: bằng hai lần thế năng
C:bằng thế năng
D:băng một nủa thế năng
T=1/f=0,4s ==> t=0,05=T/8
Wd=W/2 ==> Wd=Wt ==> [tex]x=\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]
+ Nếu vật chuyển động theo chiều (+) ==> Sau T/8 vật đến biên dương ==> Wd=0
+ Nếu vật chuyển động theo chiều (+) ==> Sau T/8 vật đến VTCB ==> Wdmax=W
(ĐA A)