Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nhiếp Phong trong 03:34:34 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11686Tiêu đề: Sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nhiếp Phong trong 03:34:34 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
Công suất âm thanh cực đại của máy nghe nhạc gia đình là 10W, cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu, do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết [tex]I_{0}= 10^{-12} W/m^{2}[/tex]. Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là:

A. 102dB                 B. 107dB                   C. 98dB               D. 89dB


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:48:11 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
Em xem trang 2 : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.15 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.15)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:15:17 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
Xem bài giải tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5685.15). Bài giải của thành viên milocuame

Còn link dưới của thầy Thạnh thì bạn xem bài 4, trang 9 bài giải của thành viên Mark_bk99.