Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ELF trong 12:02:39 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11677Tiêu đề: Bài tập về dao động
Gửi bởi: ELF trong 12:02:39 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này.
Cơ hệ như hình vẽ gồm 2 con lắc: COn lắc lò xo có k = 100 N/m, [tex]m_1[/tex] = 100g. Con lắc đơn có l = 25 cm và [tex]m_2[/tex] giống hệt [tex]m_1[/tex]. Kéo [tex]m_1[/tex] lệch góc nhỏ rồi buông nhẹ, khi qua vccb, [tex]m_1[/tex] và chạm đàn hồi với [tex]m_2[/tex]. Lấy g= [tex]\pi ^{2} (m/s^2)[/tex]
. Chu kì dao động của hệ là:
A. 1,02s           B.1,2 s                        C. 0,6s              D. 0,81s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:13:03 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài này.
Cơ hệ như hình vẽ gồm 2 con lắc: COn lắc lò xo có k = 100 N/m, [tex]m_1[/tex] = 100g. Con lắc đơn có l = 25 cm và [tex]m_2[/tex] giống hệt [tex]m_1[/tex]. Kéo [tex]m_1[/tex] lệch góc nhỏ rồi buông nhẹ, khi qua vccb, [tex]m_1[/tex] và chạm đàn hồi với [tex]m_2[/tex]. Lấy g= [tex]\pi ^{2} (m/s^2)[/tex]
. Chu kì dao động của hệ là:
A. 1,02s           B.1,2 s                        C. 0,6s              D. 0,81s


Hướng dẫn cho em làm như sau :
 
+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng ta được kết quả như sau :

Trong va chạm đàn hồi và xuyên tâm giữa hai vật cùng khối lượng và một vật đang đứng yên , thì sau va chạm vật đang chuyển động sẽ dừng lại còn vật đang đứng yên sẽ thu được vận tốc của vật kia.

Như vậy chu kì dao động của hệ sẽ là [tex]T = \frac{T_{1}}{2} + \frac{T_{2}}{2}[/tex]

Với [tex]T_{1} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}[/tex]  và [tex]T_{2} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]