Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ELF trong 09:26:30 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11665Tiêu đề: Bài tập về CON LẮC ĐƠN.
Gửi bởi: ELF trong 09:26:30 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012
Cho cơ hệ như hình vẽ, con lắc đơn có chiều dài 1m. Biên độ Max của dao động là [tex]\alpha _{Max} = 0,1(rad)[/tex]. Trong quá trình dao động, vật va chạm đàn hồi với bức tường nghiêng [tex]\beta = 0,05\sqrt{2}(rad)[/tex]. Lấy g = [tex]\pi ^{2}[/tex] = 9,85(m/[tex]s^2[/tex]). CHu kì dao động của vật là?
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ, em làm mãi mà chả thấy có công thức gì liên quan cả . hic 8-x
(http://direct1.anhso.net/original/17/174927/19201292133503.bmp)
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về CON LẮC ĐƠN.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:43:59 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012
Ta có: [tex]\Delta t=2t_{\alpha }+2t_{\beta }=2\frac{T}{4}+2\frac{T}{8}=\frac{3T}{4}[/tex]
Với: [tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}=2\Rightarrow \Delta t=1,5s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về CON LẮC ĐƠN.
Gửi bởi: ELF trong 11:41:21 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012

Với: [tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}=2\Rightarrow \Delta t=1,5s[/tex]


Tính l kiểu j vậy, cậu chỉ rõ ràng được không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về CON LẮC ĐƠN.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 12:27:17 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2012
chiều dài [tex]l[/tex] đề cho rồi còn gì