Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thpt_hda trong 12:04:51 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11664Tiêu đề: Một bài sóng cơ khó cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: thpt_hda trong 12:04:51 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012
Trên mặt nước nằm ngang có 1 HCN ABCD.Gọi E,F là trung điểm của AD và BC.Trên đường thẳng EF đặt 2 nguồn [tex]S_{1} và S_{2}[/tex] dđ cùng pha theo phương thẳng đứng sao cho đoạn ÈF nằm trong đoạn [tex]S_{1}S_{2}[/tex] và [tex]S_{1}E=S_{2}F[/tex].Biết[tex]\lambda[/tex]=1,4cm.[tex]S_{1}S{2}[/tex]=10cm, [tex]S_{1}B[/tex]=8 cm và[tex]S_{2}B[/tex]=6cm.
Trên chu vi HCN ABCD số điểm dđ vs biên độ max là
A.7
B.8
C.11
D.10
Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ khó cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Phạm Đoàn trong 01:00:27 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012
áp dụng định lý hàm số cosin cho tam giác S1BS2 ta được cos(S1S2B)=0,6         
xét tam giác vuông BFS2 có cos(FS2B)= cos(S1S2B)=0,6 và BS2=6 nên ta có: S2F=S1E =3,6cm
suy ra EF=2,8cm.
+ S1; S2 là hai nguồn kết hợp cùng pha nên trung điểm của S1S2 và cũng là trung điểm EF dao động với biên độ cực đại.
+ vì hai điểm cực đại trên S1S2 cách nhau lamda/2 nên trên đoạn EF có 5 điểm dao động cực đại (tính cả E; F)
do đó trên chu vi hcn ABCD có 8 điểm dao động cực đại.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ khó cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: thpt_hda trong 07:34:53 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012
sao lại là 8 nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ khó cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:28:09 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012
có 5 cực đại, nhưng tại E và F tiếp xúc nên chỉ có 8 trên chu vi ABCD
Xem hình dưới