Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 09:27:58 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11656Tiêu đề: Biến đổi chu kì con lắc đơn
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 09:27:58 AM Ngày 31 Tháng Tám, 2012
Vấn đề cần thầy cô giải giúp:

T1: đúng
T2: sai

thoi gian sai lech  delta(t)= t.(1-Tsai/Tđúng)
                        delta(t)= t(1- Tđúng/Tsai)

2 công thức ở các sách  khác nhau nên em không biết cái nào sai cái nào đúng
nếu là Ct1 thì
Vd:  Tđúng = 3s
        T sai = 8s
sau 10s thì chạy sai 50/3s . Khi con lắc đúng chạy 10s thì lêch. 50/3s     ->   con lắc 2  chỉ        10-50/3   <0  . Tại sao

Vd2     nếu Ct2 đúng
 
Tđúng = 8s
Tsai = 3s
-> sau 10s lệch t=50/3s ->      10-50/3 <0  . tại sao ???
em thắc mắc điều này lâu rồi nhưng nghĩ mãi không ra mong thầy cô giải thich dum em

      


Tiêu đề: Trả lời: Biến đổi chu kì con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:56:00 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2012
Vấn đề cần thầy cô giải giúp:

T1: đúng
T2: sai

thoi gian sai lech  delta(t)= t.(1-Tsai/Tđúng)
                        delta(t)= t(1- Tđúng/Tsai)

2 công thức ở các sách  khác nhau nên em không biết cái nào sai cái nào đúng
nếu là Ct1 thì
Vd:  Tđúng = 3s
        T sai = 8s
sau 10s thì chạy sai 50/3s . Khi con lắc đúng chạy 10s thì lêch. 50/3s     ->   con lắc 2  chỉ        10-50/3   <0  . Tại sao

Vd2     nếu Ct2 đúng
 
Tđúng = 8s
Tsai = 3s
-> sau 10s lệch t=50/3s ->      10-50/3 <0  . tại sao ???
em thắc mắc điều này lâu rồi nhưng nghĩ mãi không ra mong thầy cô giải thich dum em
      

Em xem bài hướng dẫn  tại đây  (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9190.msg42745#msg42745)


Tiêu đề: Trả lời: Biến đổi chu kì con lắc đơn
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:20:00 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2012
Áp dung công thức 1 hay 2 còn tùy vào đề cho thời gian "t" là theo đồng hồ thật hay theo đồng hồ sai nữa
+ Nếu cho thời gian "t" theo đồng hồ thật, thì thời gian nhanh chậm trong thời gian "t" được tính như sau: [tex]\Delta t=t\left|\frac{T_{d}}{T_{s}}-1\right|[/tex]
+ Nếu cho thời gian "t" theo đồng hồ sai thì thời gian nhanh chậm trong thời gian "t" được tính theo công thức: [tex]\Delta t=t\left|\frac{T_{s}}{T_{d}}-1 \right|[/tex]
Với đề bài này áp dung công thức: [tex]\Delta t=t\left|\frac{T_{d}}{T_{s}}-1\right|[/tex]