Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 07:10:02 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11654Tiêu đề: xac đinh phương truyền sóng
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 07:10:02 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2012
em muốn hỏi cách xác đình phương truyền sóng trên đương tròn lượng giác như thế nào em cảm ơn mọi người