Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 12:20:03 AM Ngày 30 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11646Tiêu đề: dao dong tat dan kho
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 12:20:03 AM Ngày 30 Tháng Tám, 2012
1 vật khối lương m=200 g gắn lò xo độ cứng k=40 N/m    trện mặt phẳng nằm ngang  từ vị trí ban đầu lò xo o biến dạng  kéo m sao cho lo xo dãn đoạn  6 cm rồi buông nhẹ  hỏi sau 6,5 T  m cach vị trí cân bằng bao nhieu biết hệ số ma sát u= 0,02   bai này mong mọi người giải chi tiết và nói rõ vật đang ở vị trí bên trái hay bên phải vị trí lò xo o dãn


Tiêu đề: Trả lời: dao dong tat dan kho
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:38:08 AM Ngày 30 Tháng Tám, 2012
1 vật khối lương m=200 g gắn lò xo độ cứng k=40 N/m    trện mặt phẳng nằm ngang  từ vị trí ban đầu lò xo o biến dạng  kéo m sao cho lo xo dãn đoạn  6 cm rồi buông nhẹ  hỏi sau 6,5 T  m cach vị trí cân bằng bao nhieu biết hệ số ma sát u= 0,02   bai này mong mọi người giải chi tiết và nói rõ vật đang ở vị trí bên trái hay bên phải vị trí lò xo o dãn
+ vị trí cân bằng tạm thời có [tex]|xo|=\mu.m.g/k=0,1cm[/tex]
+ Độ giảm biên độ sau 1/2 chu kỳ là 2.x0 (cái này em coi CM bên trang chủ nhiều lắm)
==> 6,5T = 13.T/2 (13 nữa chu kỳ) ==> |x|=A-13*2.xo=3,4cm.
+ 6 chu kỳ vật ở bên vị trí xuất phát ==> 1/2 chu kỳ còn lại vật qua vị trí đối diện tức là bên trái và cách 0 1 đoạn 3,4cm


Tiêu đề: Trả lời: dao dong tat dan kho
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 03:42:25 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2012
sau 13 nữa chu kì vật nhích lại gần o 1đoạn A-132xo=3,4  cho nên vật cách vị trí ó 1 doạn O1 1 đoạn =3,4-0,1 =3,3  chứ thầy