Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 10:02:49 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11645Tiêu đề: Tích phân.
Gửi bởi: mR.skT trong 10:02:49 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Tính tích phân:
a) [tex]\int_{0}^{1}{\sqrt{(1-x^{2})^{3}}[/tex]

b) [tex]\int_{0}^{1}{\frac{e^{x}}{e^{x}+e^{^{-x}}}dx}[/tex]

Nhờ mọi người giúp đỡ, xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân.
Gửi bởi: ngudiem111 trong 07:06:40 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2012
Tính tích phân:
a) [tex]\int_{0}^{1}{\sqrt{(1-x^{2})^{3}}[/tex]

b) [tex]\int_{0}^{1}{\frac{e^{x}}{e^{x}+e^{^{-x}}}dx}[/tex]

Nhờ mọi người giúp đỡ, xin cảm ơn.
Bài 1) Đặt x = sint
Bai 2) Đặt [tex]e^{x}[/tex]=tant


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân.
Gửi bởi: mR.skT trong 09:31:13 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2012
bạn có thể giải chi tiết giúp mình bài trên đc ko?
xin cảm ơn,.