Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: mousehell trong 10:01:34 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11644Tiêu đề: Giúp em bài toán về biến trở!!!
Gửi bởi: mousehell trong 10:01:34 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Đề: Một đền có ghi 24V-12W. Để sử dụng vào hiệu điện thế 120V người ta mắc đèn với biến trở R theo hai sơ đồ sau. Biết biến trở R có giá trị tối đa là [tex]200\Omega[/tex]
  1) Tìm giá trị con chạy C ở mỗi sơ đồ.
  2) Hiệu suất của mỗi các sử dụng trên.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài toán về biến trở!!!
Gửi bởi: traugia trong 10:41:42 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
 Điện trở của bóng đèn là : [tex]R_{d} =\frac{U_{dm}^{2}}{P_{dm}} = 48 \Omega[/tex]
 Cường độ dòng điện định mức là : Idm = 0,5 A
 Giá trị biến trở trong trường hợp thứ nhất là ( để bóng đèn hoạt động bình thường )
          [tex]I = \frac{U-U_{d}}{R} = 0,5 => R = 192 \Omega[/tex]
Hiệu suất : H = [tex]\frac{P_{dm}}{P}.100% = \frac{12}{120.0,5} = 20%[/tex]

   Trong sơ đồ thứ hai , tại vị trí con chạy chia biến trở thành 2 phần R1 và R2
     => R1 + R2 = 200       (1)
   Đồng thời để bóng đèn sáng bình thường ta có :
     [tex]\frac{96}{R_{1}} = \frac{24}{R_{2}} + 0,5[/tex]    (2)
Giải hệ phương trình 1, 2 ta được :  [tex]R_{1} = 120 \Omega[/tex] và [tex]R_{2} = 80 \Omega[/tex]
       cường độ dòng điện trong mạch chính là : I = 96/R1 = 0,8 A
   => Công suất tiêu thụ trên cả đoạn mạch : P = UI= 120.0,8 = 96 W
  => Hiệu suất : H = 12/96.100% = 12,5 %


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài toán về biến trở!!!
Gửi bởi: mousehell trong 11:32:04 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
traugia giải thích rõ giúp em về cái R1 R2 trong sơ đồ 2 được k ak?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài toán về biến trở!!!
Gửi bởi: Đình Ngọc trong 04:47:28 AM Ngày 12 Tháng Chín, 2012
để mình giải thích cho bạn hiểu R1,R2 nhé
Ở sơ đồ 2: Để đèn hoạt động bình thường thì dòng điện qua đèn [tex]I_{dm}=0.5 (A)[/tex]
Mạch điện là: R1 nt(R2 //đèn) (trong đoạn mạch AC có điện trở R1, đoạn CB có điện trở R2 mắc song song với đèn)
vậy [tex]U_{CB}=U_{R_{2}}=I_{dm}.R_{d}=0.5.48=24(V)[/tex]
 [tex]U_{AC}=120-24=96V[/tex]
Áp dụng [tex]I_{R1}=I_{dm}+I_{R2}[/tex]
[tex]\frac{96}{R_{1}}=0.5+\frac{24}{R_{2}}[/tex]