Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 08:24:41 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11642Tiêu đề: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: dieplyrc trong 08:24:41 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
1 CLLX treo thẳng đứng,treo vật M có m=400g
kéo M xuống phía dưới cách vtcb1cm rồi truyền  cho nó v=25cm/s theo phuong thẳng đứng hương' xuống dưới/lên trên.biêt' cơ năng con lắc khi dđ đh =25mJ.
viết phương trình dao động?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: traugia trong 09:12:34 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Ta có : [tex]\left\{\begin{matrix} E = \frac{1}{2}m\omega ^{2}A^{2}\\ A^{2} =x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}} \end{matrix}\right.[/tex]
<=> [tex]\left\{\begin{matrix} A^{2}\omega ^{2}=0,125\\ A^{2} = 0,01^{2}+\frac{0,25^{2}}{\omega ^{2}} \end{matrix}\right.[/tex]
Giải hệ ta tìm được : A = [tex]A = \sqrt{2} cm[/tex] và [tex]\omega = 0,25 rad/s[/tex]
Chọn gốc thời gian tại vị trí truyền vận tốc, trục ox có phương thẳng đứng hướng xuống dưới => Pha ban đầu là [tex]\varphi = -\frac{\pi }{4}[/tex]
Vậy phương trình dao động điều hòa là : [tex]x =\sqrt{2}cos(0,25t-\frac{\pi }{4}) cm[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: dieplyrc trong 10:08:52 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
em nghĩ phải có 2 trường hợp :
chọn ox có phương hướng xuống
khi truyền cho vật v hướng xuống thì phi= -pi/4
.....................................lên thì     phi= pi/4
đúng ko ạ?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc lò xo
Gửi bởi: traugia trong 10:53:35 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
 Dĩ nhiên là với việc chọn hệ quy chiếu khác đi thì phương trình dao động của vật cũng khác chứ ! Bởi khi đó giá trị li độ và vận tốc ban đầu là khác nhau nên pha ban đầu cũng khác nhau .