Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thpt_hda trong 12:34:19 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11639Tiêu đề: Bài đao động cơ dễ nhầm cần mọi người chỉ giáo
Gửi bởi: thpt_hda trong 12:34:19 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng ở nơi có g=10m/s2.Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ thì thấy sau 0,1s vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất.Biết lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng vào vật có độ lớn lần lượt là 10N và 6N.Lấy [tex]\Pi ^{2}[/tex]=10.Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình vật dao động là:
A.40cm và 8cm
B.29cm và 19cm
C.26cm và 24cm
D.25cm và 23cm

Bài này nếu em lấy [tex]F_{min}[/tex]=A-[tex]\Delta l[/tex] thì ra 1 đáp án A
Nhưng nếu là [tex]\Delta l[/tex]-A thì cũng có 1 đáp án
Mong mọi người tìm ra hướng giải đúng
Tiêu đề: Trả lời: Bài đao động cơ dễ nhầm cần mọi người chỉ giáo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:41:28 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng ở nơi có g=10m/s2.Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ thì thấy sau 0,1s vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất.Biết lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng vào vật có độ lớn lần lượt là 10N và 6N.Lấy [tex]\Pi ^{2}[/tex]=10.Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình vật dao động là:
A.40cm và 8cm
B.29cm và 19cm
C.26cm và 24cm
D.25cm và 23cm

Bài này nếu em lấy [tex]F_{min}[/tex]=A-[tex]\Delta l[/tex] thì ra 1 đáp án A
Nhưng nếu là [tex]\Delta l[/tex]-A thì cũng có 1 đáp án
Mong mọi người tìm ra hướng giải đúng
em phải thống nhất cách viết.
+ Fdhmax=k(Delta L0 +A), Fdhmin=k(Delta L0-A) (\DeltaL0>A), nếu (A>DeltaL0) ==> Fdhmin=0
+ Nếu em viết Fmin=k(A-Delta L0) (A>Delta L0) ==> đây khong phải Fmin


Tiêu đề: Trả lời: Bài đao động cơ dễ nhầm cần mọi người chỉ giáo
Gửi bởi: thpt_hda trong 01:24:53 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Em vẫn chưa rõ ý thầy lắm ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài đao động cơ dễ nhầm cần mọi người chỉ giáo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:06:14 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Em vẫn chưa rõ ý thầy lắm ạ
Nếu hiểu theo độ lớn thì [tex]F=k(A-\Delta L0)[/tex] đó là lực đàn hồi ở biên trên khi lò xo nén, nhưng đây không phải là lực đàn hồi bé nhất, mà trong TH này lực đàn hồi bé nhất (hay cực tiều ) là bằng 0. Do vậy trong bài hỏi của em Fmin>0 thì điều đó chứng tỏ con lắc lò xo không nén hay [tex](\Delta L0 > A)[/tex]