Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 10:18:17 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11637Tiêu đề: cơ học lượng tử nâng cao
Gửi bởi: ngochocly trong 10:18:17 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Các thầy cô dịch cho e đoạn này với:

   We will work in the radiation gauge (divA = 0) and use time-dependent theory, which results in scattering rates given by the Fermi golden rule. We assume that the optical power, and consequently A is small, so....
   For an optical power of 1 W/(cm^2) the photon density of a 1 eV energy beam ~ 10^9(cm^-3)

Dạ e xin cám ơn!!


Tiêu đề: Trả lời: cơ học lượng tử nâng cao
Gửi bởi: Trần Nghiêm trong 12:31:22 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Trong đoạn này có một vài thuật ngữ vật lí:

radiation gauge: chuẩn bức xạ
time-dependent theory: lí thuyết phụ thuộc-thời gian
scattering rate: tốc độ tán xạ (xác suất tán xạ trên một đơn vị thời gian)
Fermi golden rule: quy tắc vàng Fermi
optical power: công suất quang
photon density: mật độ photon
energy beam: chùm năng lượng


Tiêu đề: Trả lời: cơ học lượng tử nâng cao
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 07:48:25 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Em xin được tạm dịch: Sai thì bỏ qua cho!!!
"Chúng ta sẽ làm việc trong máy đo bức xạ (Diva = 0) và sử dụng lý thuyết phụ thuộc vào thời gian, mà kết quả trong phân tán tỷ lệ được đưa ra bởi các quy tắc vàng Fermi. Chúng ta giả định rằng sức mạnh quang học, và kết quả là nhỏ, vì vậy ....
Đối với một năng lượng quang học của 1 W / (cm ^ 2) thì mật độ photon của một 1 eV năng lượng chùm tia ~ 10 ^ 9 (cm ^ -3)"
 :D


Tiêu đề: Trả lời: cơ học lượng tử nâng cao
Gửi bởi: ngochocly trong 10:04:12 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Cám ơn mọi người. Em tạm dịch thế này:

 Với điều kiện định cỡ (divA=o) và dùng thuyết nhiễu loạn phụ thuộc thời gian, tốc độ tán xạ được cho bởi quy tắc vàng Fermi. Giả sử công suất quang bé, do đó A nhỏ, ta có:...

 Đối với một chùm sáng có công suất quang là 1W/cm2 và có năng lượng là 1eV thì mật độ photon là..