Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhsonts trong 09:44:12 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11634



Tiêu đề: Thắc mắc Dùng bảo toàn năng lượng để tìm vận tốc
Gửi bởi: thanhsonts trong 09:44:12 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
Giả dụ vật đang ở vị trí biên A và chuyển động có ma sát về VTCB tạm thời O 1 biết x= OO 1 . Nếu đề bài hỏi Tìm vận tốc tại Ô 1
   ==> 1/2 KA^2  =  1/2 K x^2  + 1/2 m v^2  + Ams

Nếu lúc ban đầu vật vật đang ở vị trí A/2 chẳng hạn rồi truyền cho vật 1 vận tốc v 1 hướng về VTCB . Đề bài cũng vẫn hỏi tìm vận tốc tại O 1 thì làm như nào .  Mong thầy cô và các bạn giải đáp giùm


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc Dùng bảo toàn năng lượng để tìm vận tốc
Gửi bởi: traugia trong 10:06:43 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
Giả dụ vật đang ở vị trí biên A và chuyển động có ma sát về VTCB tạm thời O 1 biết x= OO 1 . Nếu đề bài hỏi Tìm vận tốc tại Ô 1
   ==> 1/2 KA^2  =  1/2 K x^2  + 1/2 m v^2  + Ams

Nếu lúc ban đầu vật vật đang ở vị trí A/2 chẳng hạn rồi truyền cho vật 1 vận tốc v 1 hướng về VTCB . Đề bài cũng vẫn hỏi tìm vận tốc tại O 1 thì làm như nào .  Mong thầy cô và các bạn giải đáp giùm
[tex]\frac{1}{2}K(\frac{A}{2})^{2} +\frac{1}{2}mv_{1}^{2} =\frac{1}{2}mv^{2} +\frac{1}{2}Kx^{2} +\left|A_{ms} \right|[/tex]