Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: math.th trong 08:40:50 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11628Tiêu đề: Giúp bài dao động cơ bản cho hiểu với ạ
Gửi bởi: math.th trong 08:40:50 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
1 vật dđ điều hoà có chiều dài 20cm,thực hiện 120 dao động trong 1 fút.Chọn gốc tgian lúc vật đi qa vị trí có li độ 5cm theo chiều hướg về vtcbằng.
Viết pt.Tính a,v khi ti = 1,25s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài dao động cơ bản cho hiểu với ạ
Gửi bởi: traugia trong 08:57:42 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
1 vật dđ điều hoà có chiều dài 20cm,thực hiện 120 dao động trong 1 fút.Chọn gốc tgian lúc vật đi qa vị trí có li độ 5cm theo chiều hướg về vtcbằng.
Viết pt.Tính a,v khi ti = 1,25s
Chiều dài quỹ đạo là 20cm => A = 10 cm
Vật thực hiện 120 dao động trong 1 fút = 60s => 1 dao động vật thực hiện mất 0,5 s = T => tần số góc : omega = 4pi rad/s
Gốc thời gian vật đi qua vị trí có li độ 5 cm và theo chiều dương => pha ban đầu : phi = - pi/3 (rad)
Phương trình dao động là : x = 10 cos(4pi.t - pi/3) cm
    => Vận tốc là : v = x' = -40pi sin(4pi.t -pi/3 ) => t = 1,25s thì v = -20 pi (cm/s)
          Gia tốc là : a = v' = -160pi2cos(4pi.t - pi/3) => t = 1,25 s thì a = 80pi2 cm/s2