Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 09:18:22 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11625Tiêu đề: bài tập về este khó hiểu
Gửi bởi: cay da trong 09:18:22 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
cho 0,1 mol một este X tac dung vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được hỗn gợp hai muối của hai axit hữu cơ đều đơn chức va 6,2 g một ancol Y,Y la chất nào?

(các bác giảng kĩ cho em nhá) :D [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về este khó hiểu
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 04:29:28 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
cho 0,1 mol một este X tac dung vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được hỗn gợp hai muối của hai axit hữu cơ đều đơn chức va 6,2 g một ancol Y,Y la chất nào?

(các bác giảng kĩ cho em nhá) :D [-O<
0,1 mol axit + vừa đủ 0,2 mol NaOH => este 2 chức. Có dạng [tex](R_{tb}COO)_{2}R'[/tex]
[tex]R'[/tex] là ancol 2 chức . [tex]n_{Ancol}=\frac{6,2}{0,1} = 62[/tex]
an col 2 chức có dạng [tex]C_nH_{2n}\left(OH \right)_2[/tex] = 62
vậy ancol là [tex]C_2H_4(OH)_2[/tex] glicol


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về este khó hiểu
Gửi bởi: cay da trong 10:45:40 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
caí mình không hiểu là tại sao laị suy ra được là ancol 2 chức


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về este khó hiểu
Gửi bởi: habilis trong 08:52:41 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
cho 0,1 mol một este X tac dung vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được hỗn gợp hai muối của hai axit hữu cơ đều đơn chức va 6,2 g một ancol Y,Y la chất nào?

(các bác giảng kĩ cho em nhá) :D [-O<
0,1 mol axit + vừa đủ 0,2 mol NaOH => este 2 chức. Có dạng [tex](R_{tb}COO)_{2}R'[/tex]
[tex]R'[/tex] là ancol 2 chức . [tex]n_{Ancol}=\frac{6,2}{0,1} = 62[/tex]
an col 2 chức có dạng [tex]C_nH_{2n}\left(OH \right)_2[/tex] = 62
vậy ancol là [tex]C_2H_4(OH)_2[/tex] glicol

Nhầm rồi, 0.1 mol este mới đúng chứ.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về este khó hiểu
Gửi bởi: habilis trong 08:52:58 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
caí mình không hiểu là tại sao laị suy ra được là ancol 2 chức
Vì este có 2 chức nên trong công thức có dạng R_{1}COOROOCR_{2} khi phản ứng tạo ra R(OH)_{2}, phản ứng bình thường thôi mà bạn.