Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 05:17:04 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11622Tiêu đề: dao động cơ.
Gửi bởi: visao trong 05:17:04 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
Câu 21: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và 2 = 10. Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
      mong thầy cô và các bạn giúp cho. cám ơn ạTiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:07:59 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
Câu 21: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và 2 = 10. Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
      mong thầy cô và các bạn giúp cho. cám ơn ạ
adct: [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}}\Leftrightarrow 0,4 = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{10}}\Rightarrow \Delta l = 0,04m[/tex] = 4cm
[tex]Fdh=K\left|x_0 \right|[/tex] ( [tex]x_0[/tex] là độ biến dạng của lò xo)
Vì [tex]\Delta l < A[/tex] nên [tex]Fdh_{Min}[/tex] lúc vật đi qua vị trí cân bằng.
VẬy thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là vật đi từ vccb xuống vị trí biên dưới và về vccb. Thời gian là [tex]\frac{T}{2} = \frac{0,4}{2}= 0,2 s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: visao trong 01:28:16 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
đáp án nó không chính xác rồi bạn


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: traugia trong 04:10:54 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
 Do [tex]\Delta l_{0} <A[/tex] nên lực đàn hồi đạt độ lớn cực tiểu tại vị trí lò xo không biến dạng
        Khoảng thời gian là : [tex]\Delta t = \frac{T}{2} +\frac{T}{12} = \frac{7T}{12}= 0,23 s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 04:35:34 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
Mình nhầm độ biến dạng lò xo =0 tại vị trí lò xo không biến dạng chứ ko phải vị chí kân bằng. Haizzz