Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ELF trong 03:53:50 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11617Tiêu đề: biến đổi chu kì con lắc đơn.
Gửi bởi: ELF trong 03:53:50 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
Em có 1 bài toán này làm mãi mà ko ra đáp án như trong sách:
 Lấy [tex]g=\pi ^{2}=10m/s^{2}[/tex]. Treo con lắc đơn có độ dài l = 100cm trong thang máy, cho thang máy, cho thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc [tex]a = 2m/s^{2}[/tex] thì chu kì dao động của con lắc đơn
A tăng 11,8%           B.. Giảm 16,67%              C. GIảm 8,71%              D tăng 25
Về cách giải thì em làm như sau:
 Vì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên gia tốc trọng trường tăng nên chu kì giảm.
[tex]\Rightarrow g^{'} =g + a = 10 + 2 = 12m/s^2[/tex]
Ta có [tex]\frac{T}{T^'}[/tex] = [tex]\sqrt{\frac{g^'}{g}}[/tex] = [tex]\sqrt{\frac{12}{10}}[/tex]
Tính đi tính lại thì chỉ có giảm có 9,55% .  8-x
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ 1


Tiêu đề: Trả lời: biến đổi chu kì con lắc đơn.
Gửi bởi: LP2012 trong 09:14:16 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
(T'-T)/T = (căn 10 - căn 12)/căn 12 = -8,71% --> ĐA C