Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 10:23:24 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11609Tiêu đề: Dao động tắt dần
Gửi bởi: phatthientai trong 10:23:24 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
Các bạn chỉ mình làm bài này với
Một vật khối lượng m = 100g gắn với một lò xo có độ cứng 100 N/m, dao động trên mặt phẳng ngang với biên độ ban đầu 10cm. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2, π2 = 10. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,1. Vật dao động tắt dần với chu kì không đổi.
a. Tìm tổng chiều dài quãng đường s mà vật đi được cho tới lúc dừng lại.
b. Tìm thời gian từ lúc dao động cho đến lúc dừng lại.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:44:12 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
Các bạn chỉ mình làm bài này với
Một vật khối lượng m = 100g gắn với một lò xo có độ cứng 100 N/m, dao động trên mặt phẳng ngang với biên độ ban đầu 10cm. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2, π2 = 10. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,1. Vật dao động tắt dần với chu kì không đổi.
a. Tìm tổng chiều dài quãng đường s mà vật đi được cho tới lúc dừng lại.
b. Tìm thời gian từ lúc dao động cho đến lúc dừng lại.

Hướng dẫn:
+ Độ giảm biên độ sau nửa chu kì: [tex]\Delta A = [tex]\frac{2\mu mg}{k}[/tex]
 =2.10^{-3} (m)[/tex]
+ Xét tỉ số: [tex]\frac{A}{\Delta A}=\frac{0,1}{2.10^{-3}}= 50[/tex]. Suy ra vật dừng lại tại VTCB => toàn bộ cơ năng chuyển thành công của lực ma sát nên ta có: [tex]\frac{1}{2}kA^{2}=\mu mgS\Rightarrow S = 5 m[/tex]
+ Số dao động thực hiện được: [tex]N=\frac{A}{2\Delta A} = 25[/tex]
+ Cứ mỗi dao động mất thời gian là T nên suy thời gian dao động là: [tex]\Delta t=NT=N.2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 5s[/tex]