Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 08:34:06 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11604Tiêu đề: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: phatthientai trong 08:34:06 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
Các bạn giải giúp mình bài này với
Một con lắc lò xo gồm lò xo có hệ số đàn hồi k = 60(N/m) và quả cầu có khối lượng m = 60(g), dao động trong một chất lỏng với biên độ ban đầu A = 12cm. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn không đổi Fc. Xác định độ lớn của lực cản đó. Biết khoảng thời gian từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là Δt = 120(s). Lấy π2 = 10.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: traugia trong 09:05:04 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
Các bạn giải giúp mình bài này với
Một con lắc lò xo gồm lò xo có hệ số đàn hồi k = 60(N/m) và quả cầu có khối lượng m = 60(g), dao động trong một chất lỏng với biên độ ban đầu A = 12cm. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn không đổi Fc. Xác định độ lớn của lực cản đó. Biết khoảng thời gian từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là Δt = 120(s). Lấy π2 = 10.
Độ giảm biên độ sau mỗi chu kì là[tex]\Delta t = nT=2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}\frac{AK}{4F_{c}}=120 =>F_{c} = 0,003N[/tex]
 : [tex]\Delta A = \frac{4F_{c}}{K}[/tex]
=> Số dao động thực hiện được kể từ khi bắt đầu dao động cho đến khi dừng lại là :
                    [tex]n=\frac{A}{\Delta A} = \frac{AK}{4F_{c}}[/tex]
Khoảng thời gian từ lúc dao động cho đến khi dừng lại là: