Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kienbeocp trong 05:34:03 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11601Tiêu đề: MỘT BÀI VỀ HỆ CON LẮC LÒ XO HAY !
Gửi bởi: kienbeocp trong 05:34:03 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
      Hai vật nhỏ m1, m2 được nối với nhau bởi một con lắc lò xo có độ cứng k. Vật m1 được treo bởi một sợi dây. Khối lượng của lò xo và sợi dây không đáng kể. Bỏ qua lực cản của không khí. Cho m2 dao động với biên độ A. Xác định A để sau khi đốt dây treo khoảng cách giữa m1 và m2 là không đổi.
Mong các thầy cô và các bạn giúp mình với ạ! Chân thành cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: MỘT BÀI VỀ HỆ CON LẮC LÒ XO HAY !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:29:19 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
     Hai vật nhỏ m1, m2 được nối với nhau bởi một con lắc lò xo có độ cứng k. Vật m1 được treo bởi một sợi dây. Khối lượng của lò xo và sợi dây không đáng kể. Bỏ qua lực cản của không khí. Cho m2 dao động với biên độ A. Xác định A để sau khi đốt dây treo khoảng cách giữa m1 và m2 là không đổi.
Mong các thầy cô và các bạn giúp mình với ạ! Chân thành cảm ơn.

theo tôi để khoảng cách 2 vât không đổi còn phụ thuộc vào thời điểm cắt dây


Tiêu đề: Trả lời: MỘT BÀI VỀ HỆ CON LẮC LÒ XO HAY !
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:07:34 AM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
     Hai vật nhỏ m1, m2 được nối với nhau bởi một con lắc lò xo có độ cứng k. Vật m1 được treo bởi một sợi dây. Khối lượng của lò xo và sợi dây không đáng kể. Bỏ qua lực cản của không khí. Cho m2 dao động với biên độ A. Xác định A để sau khi đốt dây treo khoảng cách giữa m1 và m2 là không đổi.
Mong các thầy cô và các bạn giúp mình với ạ! Chân thành cảm ơn.

Sau khi cắt dây ta xét trong hệ quy chiếu khối tâm của hệ hai vật .
Trong HQC này lực quán tính cân bằng với trong lực , nên để khoảng cách giữa chúng không đổi thì lò xo luôn không biến dạng . Vậy khi cắt , m2 dừng tại vị trí biên và lò xo không biến dạng.
Biên độ cần tìm : [tex]A = \Delta l = \frac{m_{2}g}{k}[/tex]

Lưu ý em không nên up hai bài cùng một nội dung !


Tiêu đề: Trả lời: MỘT BÀI VỀ HỆ CON LẮC LÒ XO HAY !
Gửi bởi: kienbeocp trong 05:31:28 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
     Hai vật nhỏ m1, m2 được nối với nhau bởi một con lắc lò xo có độ cứng k. Vật m1 được treo bởi một sợi dây. Khối lượng của lò xo và sợi dây không đáng kể. Bỏ qua lực cản của không khí. Cho m2 dao động với biên độ A. Xác định A để sau khi đốt dây treo khoảng cách giữa m1 và m2 là không đổi.
Mong các thầy cô và các bạn giúp mình với ạ! Chân thành cảm ơn.

Sau khi cắt dây ta xét trong hệ quy chiếu khối tâm của hệ hai vật .
Trong HQC này lực quán tính cân bằng với trong lực , nên để khoảng cách giữa chúng không đổi thì lò xo luôn không biến dạng . Vậy khi cắt m2 dừng tại vị trí biên và lò xo không biến dạng.

Biên độ cần tìm : [tex]A = \Delta l = \frac{m_{2}g}{k}[/tex]

Lưu ý em không nên up hai bài cùng một nội dung !
Cảm ơn thầy lắm ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm về việc up bài ạ


Tiêu đề: Trả lời: MỘT BÀI VỀ HỆ CON LẮC LÒ XO HAY !
Gửi bởi: Thuận Thành quê mình chứ đâu trong 03:50:55 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2012
     Hai vật nhỏ m1, m2 được nối với nhau bởi một con lắc lò xo có độ cứng k. Vật m1 được treo bởi một sợi dây. Khối lượng của lò xo và sợi dây không đáng kể. Bỏ qua lực cản của không khí. Cho m2 dao động với biên độ A. Xác định A để sau khi đốt dây treo khoảng cách giữa m1 và m2 là không đổi.
Mong các thầy cô và các bạn giúp mình với ạ! Chân thành cảm ơn.

Sau khi cắt dây ta xét trong hệ quy chiếu khối tâm của hệ hai vật .
Trong HQC này lực quán tính cân bằng với trong lực , nên để khoảng cách giữa chúng không đổi thì lò xo luôn không biến dạng . Vậy khi cắt m2 dừng tại vị trí biên và lò xo không biến dạng.

Biên độ cần tìm : [tex]A = \Delta l = \frac{m_{2}g}{k}[/tex]

Lưu ý em không nên up hai bài cùng một nội dung !
thầy có thể ns kĩ hơn dc k. em k biết hệ qui chiếu khối tâm là j