Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ELF trong 12:20:43 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11594Tiêu đề: Biến Đổi CHu Kì COn Lắc Đơn!
Gửi bởi: ELF trong 12:20:43 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
CÁc bạn và thầy cô cho mình hỏi : khi đưa con lắc từ trên mặt đất xuống độ sâu h' nào đó thì chu kì tăng hay giảm.
Mình biết là lên độ cao h thì gia tốc trọng trường giảm do: [tex]g = \frac{GM}{\left(R + h \right)^{2}}[/tex] ==> chu kì tăng nên đồng hồ con lắc sẽ chạy chậm.
Vậy mà khi xuống độ cao h' cũng thấy đồng hồ chạy chậm.(BT trong cẩm nang VL)
Pó tay !


Tiêu đề: Trả lời: Biến Đổi CHu Kì COn Lắc Đơn!
Gửi bởi: ELF trong 12:28:13 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
:D Mong các thầy cô giải thích cho em với!


Tiêu đề: Trả lời: Biến Đổi CHu Kì COn Lắc Đơn!
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:05:48 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
Khi em đưa xuống sâu, gia tốc trọng trường tại vị trí có độ sâu h là:

[tex]g_{1}= \frac{GM'}{\left(R-h \right)^{2}}[/tex]

với M' là khối lượng Trái Đất từ độ sau h tới tâm: [tex]M' = \left(\frac{R-h}{R} \right)^{3}.M[/tex]

(M là khối lượng Trái Đất tính từ bề mặt TĐ đến tâm)

[tex]\Rightarrow g_{1}= \frac{GM.\left(R-h \right)}{R^{3}}[/tex]

 y:) Chu kỳ lúc này: [tex]T_{1}= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_{1}}}[/tex]

 y:) Chu kỳ ở tại mặt đất: [tex]T_{0}= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_{0}}}[/tex] với [tex]g_{0}= \frac{GM}{R^{2}}[/tex]

Lập tỉ số ta được: [tex]\frac{T_{1}}{T_{0}}= \sqrt{\frac{g_{0}}{g_{1}}}= \sqrt{ \frac{R}{R-h}}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{T_{1}}{T_{0}}= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{h}{R}}}\approx 1 +\frac{h}{2R}[/tex]

(Với h << R ta sử dụng công thức gần đúng)

[tex]\Leftrightarrow \frac{T_{1}}{T_{0}} - 1\approx \frac{h}{2R}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{T_{1}-T_{0}}{T_{0}} \approx \frac{h}{2R}[/tex]

Ta thấy rằng vế phải là một số dương, nghĩa là [tex]{\color{blue} T_{1} > T_{0}}[/tex] do đó chu kỳ con lắc chậm đi.


Tiêu đề: Trả lời: Biến Đổi CHu Kì COn Lắc Đơn!
Gửi bởi: ELF trong 08:21:04 AM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
Cảm ơn thầy rất nhiều !
 Vậy là có lên cao hay xuống dưới lòng đất thì chu kì con lắc đơn luôn tăng.   *-:)


Tiêu đề: Trả lời: Biến Đổi CHu Kì COn Lắc Đơn!
Gửi bởi: namcl trong 11:23:56 AM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Theo tôi khi CM công thức này Thầy ĐQ đã có 2 sự áp đặt đó là
 1- Để dùng công thức V=4/3piRmũ3 phải coi trái đất là hình cầu (mà trái đất hoàn toàn ko phải hình cầu)
 2- Thầy đã coi trái đất có khối lượng riêng là đồng chất
Theo tôi nghĩ CT trên chưa đúng .Xin các thầy cô và các bạn giải thích rùm


Tiêu đề: Trả lời: Biến Đổi CHu Kì COn Lắc Đơn!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:51:07 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Theo tôi khi CM công thức này Thầy ĐQ đã có 2 sự áp đặt đó là
 1- Để dùng công thức V=4/3piRmũ3 phải coi trái đất là hình cầu (mà trái đất hoàn toàn ko phải hình cầu)
 2- Thầy đã coi trái đất có khối lượng riêng là đồng chất
Theo tôi nghĩ CT trên chưa đúng .Xin các thầy cô và các bạn giải thích rùm
trong chương trình phổ thông khi giải các bài toán liên quan đến cấu tạo trái đất đều coi trái đất hình cầu (ngay cả việc giải tìm các giá trị vận tốc vũ trụ ta cũng coi trái đất hình tròn, do vậy theo tôi cách trình bài của thầy quang là không sao mà)