Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 07:34:58 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11589Tiêu đề: Bài tập về vướng đinh
Gửi bởi: phatthientai trong 07:34:58 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
Các bạn giúp mình bài này nhé.
Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s^2. Khi vật đi qua vtcb dây treo vường vào đinh nằm cách điểm treo 50cm thì chu kì dao động của con lắc đơn là
a.2
b.[tex]\frac{2+\sqrt{2}}{2}[/tex]
c.[tex]2+\sqrt{2}[/tex]
d.[tex]\frac{1+\sqrt{2}}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về vướng đinh
Gửi bởi: traugia trong 08:25:05 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
Các bạn giúp mình bài này nhé.
Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s^2. Khi vật đi qua vtcb dây treo vường vào đinh nằm cách điểm treo 50cm thì chu kì dao động của con lắc đơn là
a.2
b.[tex]\frac{2+\sqrt{2}}{2}[/tex]
c.[tex]2+\sqrt{2}[/tex]
d.[tex]\frac{1+\sqrt{2}}{2}[/tex]
Chu kì của con lắc đơn là : [tex]T =\frac{ T_{1}+T_{2}}{2} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{1}{10}}+2\pi \sqrt{\frac{0,5}{10}}}{2} = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}}[/tex]