Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ngudiem111 trong 03:05:58 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11586Tiêu đề: Phương Trình Lượng Giác-Dạng Cùng Góc!
Gửi bởi: ngudiem111 trong 03:05:58 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
Giải phương trình:
[tex]\sin\left(\dfrac{3\pi }{10}-\dfrac{x}{2}\right)=\dfrac{1}{2}\sin\left(\dfrac{\pi }{10}+\dfrac{3x}{2}\right)[/tex]
Mọi Người Giải Cùng Nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Phương Trình Lượng Giác-Dạng Cùng Góc!
Gửi bởi: Alexman113 trong 03:58:27 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
Giải phương trình:
[tex]\sin\left(\dfrac{3\pi }{10}-\dfrac{x}{2}\right)=\dfrac{1}{2}\sin\left(\dfrac{\pi }{10}+\dfrac{3x}{2}\right)[/tex]
Mọi Người Giải Cùng Nhé!
Hướng dẫn:
Đặt: [tex]t=\left(\dfrac{3\pi }{10}-\dfrac{x}{2}\right),[/tex] khi đó phương trình đã cho trở thành: [tex]2\sin t=\sin3t\Leftrightarrow \sin t\left(1-4\sin^2t\right)=0[/tex]
Đến đây chắc ổn rồi nhỉ!