Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngocminh_1995 trong 01:49:39 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11585Tiêu đề: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: ngocminh_1995 trong 01:49:39 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
1.một sợi dây dài 15m nặng 75g .một đầu gắn vào 1 cần rung tần số f=50Hz.đầu còn lại giữ cố định.trên dây xuất hiện sóng dừng vs khoảng cách giữa 2 nút sóng =20cm.lực căng của dây có độ lớn=?
A,20 B25 C30 D35(N)
2.một sợi dây thép AB dài 41cm treo lơ lửng,đầu A cố định,B tự do.kích thích dđộng cho dây nhờ 1 NC điện vs tần số dòng điện 20Hz.tốc độ truyền sóng 160cm/s.khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây xuất hiện số nút sóng và bụng sóng trên dây là?
A 21nút-21 bụng  B13-13  C6-6 D 7-7
thầy cô và các bạn giải giúp em?em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:31:05 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
1.một sợi dây dài 15m nặng 75g .một đầu gắn vào 1 cần rung tần số f=50Hz.đầu còn lại giữ cố định.trên dây xuất hiện sóng dừng vs khoảng cách giữa 2 nút sóng =20cm.lực căng của dây có độ lớn=?
A,20 B25 C30 D35(N)

Tốc độ truyền sóng trên dây: [tex]v=\sqrt{\frac{T}{\mu }}[/tex]

Trong đó T là lực căng dây,[tex]\mu[/tex] là mật độ dài, [tex]\mu =\frac{m}{l}=5.10^-^3 kg/m[/tex]

=> [tex]T=\mu v^2[/tex]

Mình nghĩ 20cm là khoảng cách gần nhất giữa 2 nút sóng =>

[tex]\lambda =40cm=>v=\lambda f=20m/s[/tex]

=> T = 2N
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:36:24 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
2.một sợi dây thép AB dài 41cm treo lơ lửng,đầu A cố định,B tự do.kích thích dđộng cho dây nhờ 1 NC điện vs tần số dòng điện 20Hz.tốc độ truyền sóng 160cm/s.khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây xuất hiện số nút sóng và bụng sóng trên dây là?
A 21nút-21 bụng  B13-13  C6-6 D 7-7

Tần số dòng điện là 20Hz => tần số dao động là 40Hz => [tex]\lambda =4cm[/tex]

ta có: [tex]l=n\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4}=>n=20[/tex], n: số bó

Dây 1 đầu cố định, 1 đầu tự do => 21 bụng, 21 nút.

Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: ngocminh_1995 trong 03:33:12 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
thầy giải giúp em mấy bài này luôn ak.em cảm ơn thầy.
1.2nguồn S1,S2 cách nhau 30cm.phát ra 2 sóng có bước sóng 2cm.một điểm A nằm cách S1 1 khoảng x và AS1 vuông góc vs S1S2.nếu 2 nguồn dao động cùng pha(ngc pha) thì gtrị cực đại (cực tiểu)x =? để ta vẫn còn quan sát đc hiện tượng giao thoa?
2.2 điểm A,B cùng phương truyền sóng,cách nhau 24cm,trên AB có 3 điểm A1,A2,A3 dao động cùng pha vs A,3 điểm B1,B2,B3 dđ cùng pha vs B.sóng truyền theo thứ tự A,B1,A1,B2,A2,B3,A3,B.biết AB1=3cm.bước sóng =?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:51:38 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
Khoảng cách từ [tex]B_{1} \rightarrow B = 3\lambda[/tex] (vì B1, B2, B3, B là các điểm liên tiếp dao động cùng pha)
Theo đề ra ta có: [tex]AB_{1}+B_{1}B = 24 \Leftrightarrow 3 + 3\lambda = 24 \Rightarrow \lambda =7 cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:54:35 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
thầy giải giúp em mấy bài này luôn ak.em cảm ơn thầy.
1.2nguồn S1,S2 cách nhau 30cm.phát ra 2 sóng có bước sóng 2cm.một điểm A nằm cách S1 1 khoảng x và AS1 vuông góc vs S1S2.nếu 2 nguồn dao động cùng pha(ngc pha) thì gtrị cực đại (cực tiểu)x =? để ta vẫn còn quan sát đc hiện tượng giao thoa?
+ x khoảng cách AS1 có ảnh hưởng đến giao thoa sao, quan sát hiện tượng giao thoa chỉ cần điều kiện nguồn là 2 nguồn kết hợp là xong mà.
+ theo tôi đề trên nên chỉnh là tìm x để ở đó quan sát được cực đại hay cực tiểu?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: ngocminh_1995 trong 11:21:35 PM Ngày 26 Tháng Tám, 2012
vậy theo như thầy thì phải làm bài này thế nào ak


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:32:10 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
vậy theo như thầy thì phải làm bài này thế nào ak
Các đường hypecbol cực đại hay cực tiểu trong giao thoa có đặc tính là càng xa đường TT thì độ cong càng tăng ==> đường gần nguồn nhất (k lớn nhất) thì cắt đường thẳng vuông góc S1S2 tại S1 tại vị trí gần S1 nhất và ngược lại với k bé nhất.
Trong bài trên nếu tìm x gần nhất thì em tính xem trên S1S2 có bao nhiêu cực đại, cực đại có k lớn nhất cất đường thẳng vuông góc S1S2 tại M ==> MS1=x với [tex]MS2-x=k.\lambda[/tex] kết hợp với tam giác vuông [tex]MS2^2-x^2=S1S2^2[/tex] em sẽ tìm x