Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 01:25:08 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11584Tiêu đề: Bài dao động tắt dần khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:25:08 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
1 con lắc lo xo nhẹ nằm ngang một đầu gắn vào tường,một đầu gắn vào vật 1 có khối lượng m=1kg ban đầu nén 9cm.Đặt vật 2 có khối m sát vật 1 và thả nhẹ vật 1 .tính khoảng cách giữa 2 vật tai thời điểm lo xo dãn cực đại .Biết hệ số ma sát bằng muy=0,1 độ cứng K=100 N/m
Nhờ anh chị và thầy cô giúp em bài này nhé em cảm ơn mọi người ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động tắt dần khó
Gửi bởi: traugia trong 05:31:12 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
1 con lắc lo xo nhẹ nằm ngang một đầu gắn vào tường,một đầu gắn vào vật 1 có khối lượng m=1kg ban đầu nén 9cm.Đặt vật 2 có khối m sát vật 1 và thả nhẹ vật 1 .tính khoảng cách giữa 2 vật tai thời điểm lo xo dãn cực đại .Biết hệ số ma sát bằng muy=0,1 độ cứng K=100 N/m
Nhờ anh chị và thầy cô giúp em bài này nhé em cảm ơn mọi người ạ[tex]v_{0} = \frac{3}{2\pi } m/s[/tex]

Vận tốc của hai vật ở thời điểm hai vật dời nhau (vị trí cân bằng ban đầu khi chưa chuyển động) là :
           [tex]\frac{1}{2}K\Delta l^{2}-\frac{1}{2}2mv_{0}^{2} =\mu 2mg\Delta l[/tex]
 => [tex]v_{0} = \frac{3}{2\pi } m/s[/tex]
Sau khi dời nhau vật 1 tiếp tục dao động điều hoà với chu kì : [tex]T=2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} = \frac{\pi }{5}s[/tex]
  và độ dãn cực đại là : Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có
                  [tex]\frac{1}{2}mv_{0}^{2} - \frac{1}{2}K\Delta l_{1}^{2} = \mu mg\Delta l_{1} => \Delta l_{1} = 0,0385 m = 3,85 cm[/tex]
  Vật 2 sau khi dời khỏi vật m1 chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = -1 m/s2
  Gần đúng ! Sau thời gian t = T/4 = [tex]\frac{\pi }{20}s[/tex] thì vật 1 đạt độ dãn cực đại => vật 2 đi được quãng đường : [tex]S = v_{0}t+\frac{1}{2}at^{2} = 0,0623m = 6,22 cm[/tex]
=> Khoảng cách giữa hai vật là : d = S - [tex]\Delta l_{1}[/tex] = 2,37 cm